dsm 1997 2017


DATA SECURITY MANAGEMENT

Prestižní recenzovaný odborný čtvrtletník s oboustranným anonymním revizním procesem.


ISSN 1211-8737
ISSN 2336-6745 (online)

Pokyny pro autory

Jak psát články do DSM

1. DSM přijímá k otištění jen původní články v češtině anebo slovenštině. Ojediněle, v případě významných materiálů dříve zveřejněných ve sbornících renomovaných odborných akcí, technických zpráv vydávaných nezávislými institucemi renomovanými ap., lze redakci požádat o zvážení podmínek otištění, obvykle ovšem musí článek pro DSM obsahovat alespoň 20 % nového původního materiálu a autor musí zajistit souhlas vydavatele předchozího materiálu.

2. Text článku (mimo zvláštních důvodů v případech předem jasně schválených redakcí) nesmí zmiňovat nebo poukazovat na autorovu vlastní či partnerskou společnost, její produkty či služby a jiné marketingové pasáže. Tyto spadají do PR článků časopisu.

3. Článek do DSM tvoří název (jeli třeba i podnázev), perex (upoutávka či uvození článku), vlastní článek rozdělený (nejlépe i mezititulky) na úvodní část, hlavní části a závěr, přehled použité či doporučené literatury případně dalších zdrojů, CV a fota (pasovky) autora/autorů – viz ukázky článků. Od autorů ještě požadujeme 3–4 věty do obsahu čísla.

4. Předpokládaná délka článku je 4 tiskové stránky (zhruba 16 000 znaků včetně mezer), případně u krátkých článků 2 stránky, tak jako u PR článků (kolem 8 000 znaků včetně mezer) resp. u zvlášť dlouhých článků 6 stránek (24 000 znaků včetně mezer). Rozsáhlejší články doporučujeme rozdělit na části (společný název – část I specifický podnázev, společný název – část II specifický podnázev atd). V případě umístění obrázků je třeba s jejich plochou počítat a adekvátně text zkrátit.

5. Požadujeme, aby byl článek dodán ve formátu RTF, DOC nebo DOCX. Písmo doporučujeme Time New Roman, velikost 12, zarovnání na levou stranu, před odstavcem odstup 6b.

6. Pro názvy článků platí: Čím kratší, tím lepší (max. 30–40 znaků), názvy musí být snadno zapamatovatelné a výstižné. Pokud krátký název nestačí, pak lze použít podnázev, který již může být delší.

7. Účelem perexu je čtenáře navnadit, získat ho pro další čtení článku. K tomu je třeba použít dvou či tří krátkých a úderných vět (zvědavost lze vzbudit otázkou). Následující úvodní odstavec pak nenadepisujeme názvem části článku či kapitoly (že jde o úvod, je jasné i bez nadpisu).

8. Členění částí článků (kapitol) by mělo být pokud možno jednoúrovňové, aby byl článek přehledný.

9. Text článku musí být zajímavý, přinášet nové informace a/nebo nové pohledy, pokud možno vtipný, cílený na čtenářský okruh časopisu – především IT a bezpečnostní manažery. Vyhněte se popisnosti, snažte se proniknout k jádru problému, věci porovnávat a hodnotit, nebojte se vyjádřit svůj názor. Je se třeba vyhýbat používání nevysvětlených zkratek a odborné hantýrky, výrokům, které se dají různě interpretovat, příliš dlouhým větám, nejednoznačnostem a nejasnostem. Není také dobré, když je článek rozvleklý a nezáživný. Pro psaní článku platí nejlépe zásada „píšeme ve stoje, opravujeme v sedě“ (Hemingway).

10. Nezapomeňte použít automatickou kontrolu pravopisu. Doporučujeme také (praktická rada), abyste požádali některého ze svých přátel či známých, aby si Váš článek přečetl a upozornil Vás na pasáže, kterým nerozumí, případně se mu špatně čtou.

11. U tvrzení a stanovisek uvádějte jasně, zda se jedná o vlastní tvrzení/stanovisko, nebo zdroj, ze kterého čerpáte.

12. Nezapomeňte, že přehled použité a k dalšímu studiu doporučené literatury je velmi důležitou součástí článku.

13. Pokud se už na dané téma v časopise někdy psalo, je třeba do článku umístit odkaz, nejlépe jako poznámku pod čarou. Přehled dosavadních článků lze nalézt na webu www.tate.cz.

14. Omezte používání zvýrazněného textu – v potřebných případech použijte kurzívu, použití tučného písma nedoporučujeme a omezujeme jen na výjimečné případy. Stejně tak omezte poznámky pod čarou. Využijte je ale naopak pro odkazy na webové stránky, které by se nevešly na jeden řádek relativně tenkého sloupce textu.

15. Odstraňte ze zasílané verze článku vícenásobné mezery, zkontrolujte použití spojovníků (česko-anglický, odborně-naučný) a pomlček (28.–29. února, identifikátor – klíč, naše heslo – pevné veslo).

16. Význam zkratky je třeba vysvětlit hned na prvním místě článku, kde se zkratka objeví.

17. Každý obrázek i tabulka musí mít svůj popis (např. „Obr. 1: Činnost systému S.“, „Tab. 3: Údaje z měření X.“) a v textu článku musí být příslušná odvolávka (např. „schéma činnosti je na obr. 1“, „bližší údaje jsou uvedeny v tabulce 3“) napsaná zeleně. Celkově jsou obrázky, tabulky, grafy a schémata velice vítané. Není však dobré, jsou-li příliš triviální, nebo naopak příliš komplikované či rozsáhlé. Grafik redakce je schopna obrázky kvalitně překreslit, je však třeba, aby byly jak umístěny jak v článku, tak v samostatném souboru. Obvyklý formát obrázků je JPG, TIFF příp. GIF anebo AI/Ilustrator, název souboru by měl obsahovat číslo obrázku i výstižné označení tématu/obsahu.

18. Pokud je třeba nějakou otázku blíže rozvést či problém detailněji vysvětlit, lze použít samostatné boxy s tímto vysvětlujícím textem. Pak na ně musí být v textu odkazy a článek sám o sobě čitelný i bez studia těchto boxů.

19. Pro seznamy je třeba používat odrážky typu plný kruh nebo pomlčka. Položky seznamů musí být odděleny středníkem (viz např. bod 22 níže), nebo výjimečně čárkou, případně u ukončených vět tečkou (pak každý bod výčtu začíná velkým písmenem).

20. URL uvádějte kurzívou – např. www.tate.cz. Hypertextové odkazy nepoužívejte, příp. je třeba je zrušit (klik na pravé tlačítko myši – hypertextový odkaz – zrušit hypertextový odkaz) a změnit ho na písmo kurzívou.

21. Článek by měl končit stručným závěrem anebo shrnutím. Za článek je třeba umístit jméno, e-mail autora, stručný odborný životopis (2–3 věty) a Obsah článku v češtině (resp. slovenštině) a Management Summary v angličtině v rozsahu cca 3 či lépe 4 vět.

22. Články v DSM jsou připomínkované redakční radou a stálými spolupracovníky redakce v souladu s recenzní politikou časopisu.

23. Návrhy článků posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. vždy s názvem souboru o následující struktuře: prijmeni_prvni slovo názvu článku_číslo verze, například „Novak_Bezpecnost_v4.rtf“. Obvykle do měsíce pak získáte prvotní reakci na daný článek ve smyslu předchozího odstavce.

Zde máte možnost si stáhnout tři články z časopisu DSM pro ukázku jeho layoutu:

DSM2011_clanek_1

DSM2011_clanek_2

DSM2011_clanek_3

Chcete nás kontaktovat?

TATE International s.r.o.
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5
IČO: 25148125 , DIČ: CZ25148125

phone  Tel: +420 737 215 220
email  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Back to top