dsm 1997 2017


DATA SECURITY MANAGEMENT

Prestižní recenzovaný odborný čtvrtletník o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů


ISSN 1211-8737
ISSN 2336-6745 (online)

Aktuální číslo

2017 4 PCTÉMA: Bezpečnost koncových zařízení (IoT)

ROČNÍK: 2017  |  ČÍSLO: 4  |  VYŠLO: 18.12.2017
Články označené rr prošly odborným recenzním řízením.

 

Rozhovor se státními CERT týmy

Adam Lamser
Zástupců organizací CZ.NIC a GovCERT.CZ jsme se ptali na jejich názory a stanoviska na různorodá témata, od jádra jejich činnosti, přes hodnocení jeden druhého, až po legislativu a mezinárodní spolupráci. Dotazy jsou strukturovány tak, aby umožnily porovná-ní pohledů obou těchto entit na danou problematiku.
DSM | strana 6

Nová hrozba ve Windows 10 rr

David Pecl
V článku najdete nezávislé hodnocení nedávno objevené metody útoku zvaném bash-ware. Jak tato metoda funguje a co vše díky ní může útočník napáchat ve firemní síti? Jak jsou na tom antivirové programy v testu detekce? Může se nyní uživatel nějak bránit?
DSM | strana 12

Bezpečnost koncového zařízení v době cloudu rr

Matej Zachar
V dnešní době se může zdát, že důležitost ochrany koncového bodu postupně klesá, jak stoupá využití služeb, které ukládají data mimo něj. V článku se zaměříme na roli koncových zařízení v kontextu celkové bezpečnosti dat. Podíváme se na faktory, které ji ovlivňují a také na to, jaké souvislosti z toho vyplývají.
DSM | strana 17

Kybernetický zákon v novém kabátě rr

Lukáš Kintr, Martin Konečný
Článek se zabývá řízením privilegovaných přístupů a souvisejícím softwarem  (tzv. PAM). Po stručném zvážení rizik souvisejících s konty privilegovaných uživatelů následuje rozbor typických nedostatků při nasazení a provozu PAM softwaru. Důraz by měl být kladen zejména na minulou zkušenost s řešeními v související oblasti řízení identit. Důležité je také zvážení, zda řešení přináší oproti IdM nějaké nové perspektivy a stejně tak krátké zamyšlení nad možným rozvojem v této oblasti.
DSM | strana 21

K nařízení ePrivacy rr

Jaroslav Dočkal
Letos v lednu vyšel návrh Nařízení o soukromí a elektronických komunikacích  (ePrivacy Regulation, zkráceně ePR), který by měl začít platit současně s GDPR  od 25. května 2018. Článek se pokouší vysvětlit, jak spolu ePR a GDPR sou-visejí, proč byla i zde použita forma nařízení a zaměřuje se na nejvýznamnější aspekty ePR – oblast nevyžádaného marketingu, cookies a důvěrnosti.
DSM | strana 26

Příprava na GDPR v praxi – část III. rr

Michal Nulíček
V tomto díle postoupíme k dalším dvěma krokům, které pokrývají analytickou část pro-jektu implementace. Jedná se o posouzení rozdílů mezi současným a požadovaným sta-vem – GAP analýzu a posouzení dopadů GDPR na jednotlivé oblasti činnosti správce a navržení opatření směřujících k zajištění souladu s GDPR – dopadovou analýzu.
DSM | strana 29

Případová studie – První zkušenosti z implementace  GDPR v ČSOB rr

Richard Podpiera
V této případové studii se seznámíme s projektem implementace GDPR v kontextu banky ČSOB. Článek obsahuje poznatky z praktické implementace a zahrnuje témata jako jsou např. klientské souhlasy, interní správa dat, interakce s datovými subjekty nebo revize informačních systémů a aplikací banky. Na závěr nabízí několik postřehů a doporučení pro zajištění úspěchu implementace GDPR.
DSM | strana 32

Dojmy ze Cyber Coalition 2017.

Adam Lamser
Reportáž z jednoho z největších mezinárodních cvičení kybernetické bezpečnosti nabízí autentický pohled na jeho průběh očima přímého účastníka. Zajímá Vás, jaké nástrahy čekají na účastníky, jak jsou tato cvičení koncipována či co se skrý-vá za nemnoho odhalujícími tiskovými zprávami? Součástí článku je jak popis po-sloupnosti cvičení, tak i jeho podrobná technická analýza.
DSM | strana 35

Celý obsah čísla naleznete zde...

 

Témata DSM na rok 2018

DSM 2018/1 TERMÍN VYDÁNÍ: březen 2018
Hlavní téma: Cloud, Incident management, klasifikace informací, řízení rizik, ...

DSM 2018/2 TERMÍN VYDÁNÍ: červen 2018
Hlavní téma: Umělá inteligence a bezpečnost, behaviorální analýza, klasifikace informací, řízení rizik, ...

DSM 2018/3 |TERMÍN VYDÁNÍ: září 2018
Hlavní téma: Aktivní přístup k bezpečnostnímu vzdělávání, prevence, zkušenosti s GDPR, bezpečnostní certifikace, ...

DSM 2018/4  |TERMÍN VYDÁNÍ: prosinec 2018
Hlavní téma: e-Health, digitalizace a bezpečnost, uživatelsky přívětivá informační bezpečnost, ...

 

DSM - recenzovaný odborný čtvrtletník

Časopis Data Security Management (DSM) se od svého založení v roce 1997 vyprofiloval jako specifická platforma přinášející kvalitní a aktuální přehled stavu a vývoje v oblasti bezpečnosti, správy a řízení rizik informačních systémů. Časopis je zaměřen na vědecké a odborné články vycházející z realizovaných výzkumných aktivit, recenzí, konzultací a praktických aplikací z oblasti informační bezpečnosti.

Náš časopis používá oboustranný anonymní revizní proces. Na tvorbě DSM se podílí přední experti, což je zárukou vysoké kvality obsahu.

Ediční pravidla ZDE...


dsm about

Získejte předplatné DSM

 • Elektronický čtvrtletník
 • Formát PDF pro pohodlné čtení na PC, tabletu nebo mobilu
 • Přístup k předplaceným číslům kdykoli online
 • Možnost objednat libovolný počet čísel nebo starší čísla
 • Platba bankovním převodem

Objednávka...

Roční předplatné

year price
4 čísla (aktuální + 3 následující)

Zvýhodněná cena

Jedno číslo

one price
Libovolné číslo za jednotnou cenu
Aktuální i starší

line
slovakia flag small Na Slovensku zajišťuje předplatné firma Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Mediaprint- Kapa Pressegrosso, a.s. - oddelenie inej formy predaja, P.O.BOX 183, 830 00  Bratislava, Tel: 02/49893566, 02/49893563, 0800 188 826, Fax: 02/32222256
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Témata a obsahy všech čísel DSM

 • DSM 2017/4 09-říj-2017

  Hlavní téma: Bezpečnost koncových zařízení (IoT)

 • DSM 2017/3 09-říj-2017

  Hlavní téma: Identita, identifikace, autentizace

 • DSM 2017/2 28-bře-2017

  Hlavní téma: Inteligentní sítě a bezpečnost

 • DSM 2017/1 28-bře-2017

  Hlavní téma: Malware, adware, spyware, ransomware, allware … antivirová obrana (principy,...

 • DSM 2016/4 08-pro-2016

  Hlavní téma: Bezpečnostní aspekty tzv. Internetu věcí (Internet of Things), problematika sledování zaměstnanců,...

 • DSM 2016/3 27-zář-2016

  Hlavní téma: eIDAS - Problémy spojené s implementací nařízení EU zvaných eIDAS

 • DSM 2016/2 30-čen-2016

  Hlavní téma: Osobní údaje a jejich ochrana (zaměřeno na právní věci).

Chcete nás kontaktovat?

TATE International s.r.o.
Hořejší nábřeží 21
150 00 Praha 5
IČO: 25148125
DIČ: CZ25148125

phone  Tel: +420 257 920 319
mobile  Mobil: +420 737 215 219
email  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 
Back to top