dsm 1997 2017


DATA SECURITY MANAGEMENT

Prestižní recenzovaný odborný čtvrtletník o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů


ISSN 1211-8737
ISSN 2336-6745 (online)

Aktuální číslo

2016 4 PCTÉMA: Bezpečnostní vzdělávání, digitalizace a bezpečnost, uživatelsky přívětivá informační bezpečnost, ...

ROČNÍK: 2018  |  ČÍSLO: 4  |  VYŠLO: 11.12.2018
Články označené rr prošly odborným recenzním řízením.

 

Úvodník - Kybernetická bezpečnost

Dušan Navrátil
Přečtěte si úvodník DSM ZDARMA! Stáhnout si ho můžete ZDE...
DSM | strana 2

Rozhovor s Jaroslavem Šmídem rr

Anna Roubíčková
Jaroslav Šmíd je prvním náměstkem ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), jenž od srpna 2017 zastává roli ústředního správ-ního orgánu pro kybernetickou bezpečnost v České republice. Pana náměstka jsme se ptali především na aktivity NÚKIBu, vzdělávání a osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti, a neopomněli jsme zhodnotit první rok existence tohoto úřadu.
DSM | strana 6

Cvičení červeného a modrého týmu rr

Radim Ošťádal, Radka Cieslarová
Článek se zaměřuje na technická kybernetická cvičení, konkrétně na cvičení červeného a modrého týmu. Ukazuje, jak takové cvičení probíhá z pohledu účastníka, ale také to, jak složitá a časově náročná je jeho příprava. Dále jsou zmíněny přínosy těchto cvičení a celkové zasazení v rámci vzdělávání.
DSM | strana 12

Smart contracts – budoucnost blockchainu? rr

Jaroslav Tajbr
Jako „chytrý kontrakt“ (anglicky „smart contract“) je označován automatizovaný protokol, který zajišťuje, ověřuje anebo vynucuje určité ujednání zúčastněných subjektů. V poslední době se začíná hodně hovořit o smart contracts v souvislosti s technologií blockchain. Článek se zabývá jak je-jich právně-teoretickými východisky, tak přibližuje na konkrétních příkladech jejich možné použití.
DSM | strana 17

Jak na bezpečné zavádění cloudových služeb – část IV. rr

Martin Zbořil
Společnost PricewaterhouseCoopers zkoumala ve spolupráci s TATE International úroveň po-vědomí o bezpečnosti cloudových služeb. Průzkum se zaměřil na využívání cloudových služeb v organizacích, jejich bezpečnostních rizik, přínosů, opatření a kontrol. Součástí průzkumu byly také otázky na compliance a státní cloud. Toto dvoudílné vyhodnocení přináší první část přehle-du nejzajímavějších výsledků, které průzkum nabídl. 
DSM | strana 23

WPA3 – řešení nebo promarněná příležitost? rr

Jaroslav Dočkal
Článek diskutuje zranitelnosti, které vedly k letošnímu oznámení o certifikaci WPA3. Objasňuje její cíle a související kryptografické algoritmy, protokoly a mechanismy. V závěru článku se vyjadřuje k polemice na téma jejího reálného přínosu.
DSM | strana 27

DevOps – část II. rr

Vladimír Kufner
Druhý díl šestidílné série článků o DevOps popisuje nejčastěji používané metodiky a standardy, ze kterých DevOps vychází – jmenovitě ITIL, Agile SW development a Lean IT. Dále diskutuje některé vybrané technologie (od virtualizace přes kontejnery až po cloud), které hrají v DevOps nezaměnitelnou úlohu podmiňujících faktorů úspěchu.
DSM | strana 31

Technologie DLP a její současné limity rr

Pavel Krátký
Zkratka DLP (Data Loss Prevention) označuje technologii, jejíž cílem je zabránit nežádoucímu úni-ku dat mimo organizaci. V článku se podíváme na historický vývoj a milníky v evoluci DLP. Poku-síme se také odpovědět na otázku, proč ani po deseti letech není DLP běžně známou technologií.
DSM | strana 40

Kryptografie ve světě kvantových počítačů rr

Jiří Pavlů
Článek se věnuje problematice využití kvantových počítačů pro kryptoanalýzu současných schémat asymetrické kryptografie. Zároveň se zabývá prostředky, kterými je možné se potenci-álnímu útoku kvantovým počítačem bránit.
DSM | strana 43

„Česká bankovní asociace a její podíl na zvyšování bezpečnostního povědomí rr

Tomáš Hládek, Ondřej Koch
Společný text zástupců České bankovní asociace a společnosti PwC, s níž asociace v oblasti bezpečnostní a krizové problematiky úspěšně spolupracuje, nejprve představuje úlohu asocia-ce obecně. Následně pak provádí čtenáře dvěma krizovými testy v oblasti kybernetické bezpeč-nosti, jež proběhly v nedávné době a ukázaly, že bankovní sektor je na případný útok připraven relativně dobře, ale stále existuje prostor pro zlepšení. 
DSM | strana 47

Informační aktiva a rizika – část I. rr

Miroslav Buda
V prvním díle tohoto dvoudílného seriálu se autor věnuje povinnostem zavedení rámce pro řízení informačních aktiv a s nimi spojených rizik. Dále vám představí typické chyby, jichž se organizace při implementaci tohoto rámce dopouští, spolu s jejich dopady a příklady z praxe. Na předložené chyby pak naváže v druhém díle tohoto článku, kde se čtenáři dozví, jak se těchto chyb vyvarovat.
DSM | strana 51

Tým českých hackerů v Londýně nehackli rr

Karel Macek
Rostoucí potřeba profesionálů v oblasti bezpečnosti IT je obecný problém, a proto mnoho zemí začalo s pořádáním národních soutěží v kybernetické bezpečnosti, které se zaměřují na studenty středních a vysokých škol. Cíle těchto soutěží jsou jasné – najít kybernetické talenty, povzbudit mladé lidi v zájmu o oblast kybernetické bezpečnosti a propojit tyto zájemce s bezpečnost-ními komunitami v rámci jednotlivých států. Evropská výzva v oblasti kybernetické bezpečnosti (ECSC) potom dělá to samé na celoevropské úrovni.
DSM | strana 54

 

Celý obsah čísla naleznete zde...

 

Témata DSM na rok 2019

DSM 2019/1 TERMÍN VYDÁNÍ: březen 2019
Hlavní téma: Umělá inteligence, datová centra, použitelná bezpečnost, ...

DSM 2019/2 TERMÍN VYDÁNÍ: červen 2019
Hlavní téma: bude upřesněno

DSM 2019/3 |TERMÍN VYDÁNÍ: září 2019
Hlavní téma: bude upřesněno

DSM 2019/4  |TERMÍN VYDÁNÍ: prosinec 2019
Hlavní téma: bude upřesněno

 

DSM - recenzovaný odborný čtvrtletník

Časopis Data Security Management (DSM) se od svého založení v roce 1997 vyprofiloval jako specifická platforma přinášející kvalitní a aktuální přehled stavu a vývoje v oblasti bezpečnosti, správy a řízení rizik informačních systémů. Časopis je zaměřen na vědecké a odborné články vycházející z realizovaných výzkumných aktivit, recenzí, konzultací a praktických aplikací z oblasti informační bezpečnosti.

Náš časopis používá oboustranný anonymní revizní proces. Na tvorbě DSM se podílí přední experti, což je zárukou vysoké kvality obsahu.

Ediční pravidla ZDE...


dsm about

Získejte předplatné DSM

 • Tištěný a Elektronický čtvrtletník
 • Formát PDF pro pohodlné čtení na PC, tabletu nebo mobilu
 • Přístup k předplaceným číslům kdykoli online
 • Možnost objednat libovolný počet čísel nebo starší čísla
 • Platba bankovním převodem

Objednávka...

Tištěná verze + elektronická

price2189
4 čísla + bonus přístup do elektronické sekce předplatného

Elektronická
verze

price1936
Cena za 4 čísla

line
slovakia flag small Na Slovensku zajišťuje předplatné firma Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Mediaprint- Kapa Pressegrosso, a.s. - oddelenie inej formy predaja, P.O.BOX 183, 830 00  Bratislava, Tel: 02/49893566, 02/49893563, 0800 188 826, Fax: 02/32222256
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Témata a obsahy všech čísel DSM

 • DSM 2017/4 09-říj-2017

  Hlavní téma: Bezpečnost koncových zařízení (IoT)

 • DSM 2018/1 28-bře-2017

  Hlavní téma: Cloud, Incident management, klasifikace...

 • DSM 2018/2 28-bře-2017

  Hlavní téma: Umělá inteligence, Cyber Threat Intelligence, bezpečnost v cloudu

 • DSM 2018/3 28-bře-2017

  Hlavní téma: Aktivní přístup k bezpečnostnímu vzdělávání, prevence, zkušenosti s GDPR, bezpečnostní certifikace,...

 • DSM 2018/4 28-bře-2017

  Hlavní téma: Bezpečnostní vzdělávání, digitalizace a bezpečnost, uživatelsky přívětivá informační bezpečnost,...

Chcete nás kontaktovat?

TATE International s.r.o.
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5
IČO: 25148125 , DIČ: CZ25148125

phone  Tel: +420 737 215 220
email  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ICZ

 

Partnerská společnost časopisu DSM

IBM Blockchain 300x250

Back to top