dsm 1997 2017


DATA SECURITY MANAGEMENT

Prestižní recenzovaný odborný čtvrtletník o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů


ISSN 1211-8737
ISSN 2336-6745 (online)

pravni poradna banner

Aktuální číslo

2019 4 PCTÉMA: Umělá inteligence, robotizace, automatizace... TERMÍN VYDÁNÍ: 10.12.2019

ROČNÍK: 2019  |  ČÍSLO: 4  |  VYŠLO: 10.12.2019
Články označené rr prošly odborným recenzním řízením.

 

Obsah článku zobrazíte kliknutím na jeho název

Digitalizace a Kyberbezpečnost – Včera, Dnes a Zítra

Lukáš Klášterský Erste Group, Group CTO Governance Předseda Programového výboru IS2 2020
Přečtěte si úvodník DSM ZDARMA! Stáhnout si ho můžete ZDE...
DSM | strana 3

Rozhovor s Jeffreym Bardinem

Adam Lamser
Jeffrey Bardin je výkonným ředitelem a zároveň hlavním zpravodajcem ve firmě Treadstone71. Jako předního odborníka jak na zpravodajství, tak i na kyberprostor jsme se ho v tomto díle ptali na cyber threat intelligence, co to vlastně znamená být zpravodajcem v soukromém sektoru a jak vnímá pokroky kybernetické bezpečnosti od jejího zrodu.
DSM | strana 7

Wireless M-Bus: kdo ví, že perete? rr

Libor Polčák
Tento článek se zabývá odečty spotřebovaných energií pomocí protokolu Wireless M-Bus. Vzhledem k požadavkům vyplývajícím z obecného nařízení o ochraně osobních údajů upozorňuje na rizika použití tohoto protokolu v domácnostech a přináší rady, jaká data přenášet.
DSM | strana 13

PKI v systému pro správu kryptografických klíčů – část II. rr

Jiří Urbanec
V druhé části miniseriálu o PKI zapojeném do systému správy asymetrických klíčů je popsána architektura typického CKMS pro asymetrické klíče, jeho funkční bloky, procesy, požadavky a přehled existujících standardů, na kterých jsou CKMS stavěny. Architektura je popsána z pohledu schopnosti spravovat velké množství různých klíčů a schopnosti rychle a s malým rizikem selhání přecházet mezi službami a dodavateli, a to bez narušení provozu. Článek v závěru shrnuje aktuální výzvy v zapojení konceptu CKMS a dává doporučení pro organizace vyžadující pružnost v řízení asymetrických klíčů.
DSM | strana 18

Uplatnění kultury DevOps v Portálu občana rr

Jan Vlasák
Autor přibližuje řešení Portálu občana z pohledu způsobu jeho vývoje a provozu, do kterého se promítají současné trendy kultury DevOps. Zároveň popisuje, jakým způsobem je realizována bezpečnost v projektu, který je od samého počátku řízen agilně a kde je vítána každá změna v implementaci softwaru nebo samotné infrastruktury.
DSM | strana 23

Řízení incidentů v souladu se současnou legislativou – část II. rr

Jaromír Veber
Článek se zaměřuje na popis toho, jakým způsobem současná legislativa zasahuje do procesu řízení incidentů. Jsou popsány relevantní legislativní požadavky zákonů v oblasti platebních služeb a GDPR a jejich uplatnění při procesu řízení incidentů v praxi. Čtenáři si tak mohou ověřit, zda jejich proces je vhodným způsobem nastaven, nebo jakým způsobem proces přizpůsobit, aby vyhovoval legislativě, která se na ně uplatňuje.
DSM | strana 26

Testování blockchainových řešení rr

Jakub Jedlinský, Kryštof Jelínek
Článek se zabývá současným stavem využitelnosti blockchainových řešení. Rozlišuje mezi korporátními DLTs a veřejnými DLTs. Následně prezentuje výsledky uživatelského testování čtyř aplikací na veřejných blockchainech a vyvozuje z nich obecnější poznatky o připravenosti těchto řešení.
DSM | strana 32

DevOps – část VI. rr

Vladimír Kufner
Tento článek dále rozvíjí téma bezpečnosti v rámci DevOps a navazuje tak na předchozí díl. Vysvětluje koncept kontinuální bezpečnosti (Continuous Security), diskutuje téma vazeb bezpečnosti a infrastruktury v kontextu využití cloud computingu a popisuje nutné změny, jak bezpečnost do DevOps implementovat na úrovni technologií, procesů a firemní kultury. Vysvětluje koncept vůdcovství a angažovanosti vyššího managementu jako klíčového faktoru úspěchu pro SecDevOps. V závěru je ilustrován praktický příklad začlenění některých bezpečnostních metod do životního cyklu DevOps a diskutovány přínosy bezpečnosti pro DevOps a obráceně.
DSM | strana 39

Nová komunikační síť pro systém IoE (Internet of Everything) pro Papežskou baziliku a svatý konvent sv. Františka z Assisi rr

Fabio Garzia
Článek popisuje realizaci projektu nové komunikační sítě v unikátním prostředí, kterým je bazilika sv. Františka v italském Assisi. Pro projekt byly využity nové postupy, jako jsou Internet všeho (IoE), integrovaný multidisciplinární model řízení zabezpečení a bezpečnosti (IMMSSM), genetické algoritmy (GA) a informační digitální model budovy (BIM). Popsané metody jsou obecně použitelné na kterékoliv podobné lokalitě.
DSM | strana 44

Klamat a mást protivníka: jak získat taktickou výhodu změnou vašeho kybernetického terénu

PR Fidelis Cybersecurity
DSM | strana 44

Celý obsah čísla naleznete zde...

 

Témata DSM na rok 2019

DSM 2019/1 TERMÍN VYDÁNÍ: březen 2019
Hlavní téma: Umělá inteligence, datová centra, použitelná bezpečnost, ...

DSM 2019/2 TERMÍN VYDÁNÍ: červen 2019
Hlavní téma: Digitální stopa, behaviorální analýza, blackout, ...

DSM 2019/3 |TERMÍN VYDÁNÍ: září 2019
Hlavní téma: SCADA, DevOps, Internet of things a smart city...

DSM 2019/4  |TERMÍN VYDÁNÍ: prosinec 2019
Hlavní téma: Umělá inteligence, robotizace, automatizace...

 

DSM - recenzovaný odborný čtvrtletník

Časopis Data Security Management (DSM) se od svého založení v roce 1997 vyprofiloval jako specifická platforma přinášející kvalitní a aktuální přehled stavu a vývoje v oblasti bezpečnosti, správy a řízení rizik informačních systémů. Časopis je zaměřen na vědecké a odborné články vycházející z realizovaných výzkumných aktivit, recenzí, konzultací a praktických aplikací z oblasti informační bezpečnosti.

Náš časopis používá oboustranný anonymní revizní proces. Na tvorbě DSM se podílí přední experti, což je zárukou vysoké kvality obsahu.

Ediční pravidla ZDE...


dsm about

Získejte předplatné DSM

 • Tištěný a Elektronický čtvrtletník
 • Formát PDF pro pohodlné čtení na PC, tabletu nebo mobilu
 • Přístup k předplaceným číslům kdykoli online
 • Možnost objednat libovolný počet čísel nebo starší čísla
 • Platba bankovním převodem

Objednávka...

Tištěná verze + elektronická

price2189
4 čísla + bonus přístup do elektronické sekce předplatného

Elektronická
verze

price1936
Cena za 4 čísla

line
slovakia flag small Na Slovensku zajišťuje předplatné firma Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Mediaprint- Kapa Pressegrosso, a.s. - oddelenie inej formy predaja, P.O.BOX 183, 830 00  Bratislava, Tel: 02/49893566, 02/49893563, 0800 188 826, Fax: 02/32222256
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Témata a obsahy všech čísel DSM

 • DSM 2019/1 13-pro-2018

  Hlavní téma: Umělá inteligence, datová centra,...

 • DSM 2019/2 13-pro-2018

  Hlavní téma: Digitální stopa, behaviorální analýza, blackout,...TERMÍN VYDÁNÍ: 17.6.2019

 • DSM 2019/3 13-pro-2018

  Hlavní téma: SCADA, DevOps, Internet of things a smart city...TERMÍN VYDÁNÍ: 24.9.2019

 • DSM 2019/4 13-pro-2018

  Hlavní téma: Umělá inteligence, robotizace,...

 • DSM 2017/4 09-říj-2017

  Hlavní téma: Bezpečnost koncových zařízení (IoT)

 • DSM 2018/1 28-bře-2017

  Hlavní téma: Cloud, Incident management, klasifikace...

 • DSM 2018/2 28-bře-2017

  Hlavní téma: Umělá inteligence, Cyber Threat Intelligence, bezpečnost v cloudu

Chcete nás kontaktovat?

TATE International s.r.o.
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5
IČO: 25148125 , DIČ: CZ25148125

phone  Tel: +420 737 215 220
email  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Banking Paid Media Assets ProspectingV2 003 300x600

Back to top