dsm 1997 2017


DATA SECURITY MANAGEMENT

Prestižní recenzovaný odborný čtvrtletník o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů


ISSN 1211-8737
ISSN 2336-6745 (online)

Aktuální číslo

2017 3 PCTÉMA: Identita, identifikace, autentizace

ROČNÍK: 2017  |  ČÍSLO: 3  |  VYŠLO: 9.10.2017
Články označené rr prošly odborným recenzním řízením.

 

Rozhovor s Josefem Postráneckým

Pavel Krátký
V rozhovoru pro toto číslo jsme se ptali náměstka ministra vnitra pro státní službu Josefa Postráneckého. V roli superúředníka působí od února roku 2015 a během roz-hovoru nám například prozradil, jak vnímá dopady zákona o státní službě, ale komen-toval i aktuální témata jako je GDPR nebo vývoj platů státních úředníků.
DSM | strana 6

Consumer Identity and Access Management (CIAM) rr

Miloš Hurdálek
Autor popisuje problematiku zpřístupnění aplikací a dat uživatelům z partnerských organizací nebo přímo koncovým spotřebitelům. Řeší aspekty řízení a správy uživatelské identity, která není s organizací v zaměstnaneckém poměru. Článek se pokouší odpovědět na otázky: jak pro-vádět registraci, jak identitu ověřovat, jak zajistit bezpečnou autentizaci. Dále se autor zabývá relevantními vlastnostmi, technologiemi a postupy.
DSM | strana 11

Bezpečnostní aspekty identit ve světě videoher  a kriminalita s nimi spojená rr

Ondřej Koch, Anna Roubíčková
Článek analyzuje zabezpečení osobních dat a virtuálních předmětů spojených s hraním video-her. Po stručném historickém exkurzu do vývoje způsobu identifikace jednotlivých hráčů se zaměřuje na současné principy zabezpečení herních identit a metody autentizace. Popisuje nej-častější kriminální praktiky spojené s videoherními identitami, které ilustruje na reálných pří-padech, metody ochrany proti nim i způsoby, jak lze účty i v současnosti efektivně napadnout. Na závěr text v krátkosti pojednává o právních a sociálních aspektech napadení herních účtů.
DSM | strana 17

Úvod do problematiky softwarové podpory řízení  privilegovaných přístupů rr

Michal Wojnar
Článek se zabývá řízením privilegovaných přístupů a souvisejícím softwarem (tzv. PAM). Po struč-ném zvážení rizik souvisejících s konty privilegovaných uživatelů následuje rozbor typických nedo-statků při nasazení a provozu PAM softwaru. Důraz by měl být kladen zejména na minulou zkuše-nost s řešeními v související oblasti řízení identit. Důležité je také zvážení, zda řešení přináší oproti IdM nějaké nové perspektivy a stejně tak krátké zamyšlení nad možným rozvojem v této oblasti.
DSM | strana 23

Bezpečnostní rámec pro IIoT – část IV.
Bezpečnostní konfigurace, management, monitoring a analýza rr

Jaroslav Dočkal
Závěrečná část seriálu je věnována oblastem, které bývají v rámci IIoT často opomíjeny, tj. bez-pečnostním konfiguracím a managementu a bezpečnostnímu monitoringu a analýze. V článku je provedeno funkční rozčlenění těchto oblastí. Zvláštní pozornost je věnována „bezpečnostní politice“, která je v článku chápána jako zastřešující pojem pro specifické typy politik.
DSM | strana 26

Ochrana před DDoS na úrovni páteřních sítí rr

Pavel Minařík, Martin Žádník
Volumetrické útoky typu DDoS představují typický prostředek pro narušení služeb poskytovaných elektronicky. Dopad takových útoků může být zásadní - představme si dopady v kritické infra-struktuře, zdravotnictví, bankovnictví nebo dopravě. První ochrannou bariéru představuje síťová infrastruktura telekomunikačních operátorů, která je schopna útok včas zastavit a minimalizovat tak dopad na koncové uživatele nebo služby. Technologické přístupy k ochraně před DDoS útoky zahrnují různé typy zařízení a způsoby jejich zapojení, článek se zabývá nejtypičtějšími z nich.
DSM | strana 30

 

 

Celý obsah čísla naleznete zde...

 

IBM Cloud

DSM - recenzovaný odborný čtvrtletník

Časopis Data Security Management (DSM) se od svého založení v roce 1997 vyprofiloval jako specifická platforma přinášející kvalitní a aktuální přehled stavu a vývoje v oblasti bezpečnosti, správy a řízení rizik informačních systémů. Časopis je zaměřen na vědecké a odborné články vycházející z realizovaných výzkumných aktivit, recenzí, konzultací a praktických aplikací z oblasti informační bezpečnosti.

Náš časopis používá oboustranný anonymní revizní proces. Na tvorbě DSM se podílí přední experti, což je zárukou vysoké kvality obsahu.

Ediční pravidla ZDE...


dsm about

Získejte předplatné DSM

 • Elektronický čtvrtletník
 • Formát PDF pro pohodlné čtení na PC, tabletu nebo mobilu
 • Přístup k předplaceným číslům kdykoli online
 • Možnost objednat libovolný počet čísel nebo starší čísla
 • Platba bankovním převodem

Objednávka...

Roční předplatné

year price
4 čísla (aktuální + 3 následující)

Zvýhodněná cena

Jedno číslo

one price
Libovolné číslo za jednotnou cenu
Aktuální i starší

Témata a obsahy všech čísel DSM

 • DSM 2017/3 09-říj-2017

  Hlavní téma: Identita, identifikace, autentizace

 • DSM 2017/2 28-bře-2017

  Hlavní téma: Inteligentní sítě a bezpečnost

 • DSM 2017/1 28-bře-2017

  Hlavní téma: Malware, adware, spyware, ransomware, allware … antivirová obrana (principy,...

 • DSM 2016/4 08-pro-2016

  Hlavní téma: Bezpečnostní aspekty tzv. Internetu věcí (Internet of Things), problematika sledování zaměstnanců,...

 • DSM 2016/3 27-zář-2016

  Hlavní téma: eIDAS - Problémy spojené s implementací nařízení EU zvaných eIDAS

 • DSM 2016/2 30-čen-2016

  Hlavní téma: Osobní údaje a jejich ochrana (zaměřeno na právní věci).

 • DSM 2016/1 14-dub-2016

  Hlavní téma: Kyberbezpečnost

Chcete nás kontaktovat?

TATE International s.r.o.
Hořejší nábřeží 21
150 00 Praha 5
IČO: 25148125
DIČ: CZ25148125

phone  Tel: +420 257 920 319
mobile  Mobil: +420 737 215 219
email  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IBM CIO InMail 300x250 v1

Back to top