dsm 1997 2017


DATA SECURITY MANAGEMENT

Prestižní recenzovaný odborný čtvrtletník s oboustranným anonymním revizním procesem.


ISSN 1211-8737
ISSN 2336-6745 (online)

Redakční rada

dockalDoc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
Absolvent VDU Martin a VAAZ, v současnosti vyučuje kybernetickou bezpečnost na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví. Externě přednáší na Masarykově univerzitě, je lektorem Cisco akademie a členem redakční rady DSM.

jaklRNDr. Vojtěch J. Jákl
Vystudoval Universitu Karlovu v Praze, kde od té doby pracuje na Matematicko-fyzikální fakultě. Byl vedoucím ústavů počítačových sítí a učeben a CIO na Fakultě architektury ČVUT. Již od začátku devadesátých let se věnuje problematice tvorby aplikací pro operační systémy Microsoft Windows. Zároveň se zabývá problematikou bezpečnosti systému Windows a realizace PKI na této platformě.

kaplanovaMgr. Vladimíra Kaplanová
Absolventka MFF UK. Od roku 1997 vydává casopis DSM – data security management, od roku 2000 porádá IS2 – prestižní mezinárodní konferenci zamerenou na informacní bezpecnost. Zajímá se o aktuální problémy spolecnosti související s ICT a porádá diskusní setkání na palcivá témata pod názvem „Metamorfosa“.

kratkyPavel Krátký
Vystudoval VUT FIT v Brně a oblasti informační bezpečnosti se začal aktivně věnovat jako technický ředitel ve společnosti Safetica Technologies. Zabývá se zejména problematikou ochrany dat a technologiemi DLP. Pracoval ve společnosti EY, kde například působil jako bezpečnostní inspektor na projektu pro Evropskou Centrální Banku. V současnosti působí jako ředitel informační bezpečnosti ve společnosti IceWarp a AppToCloud.

lamserAdam Lamser
V současné době zastává pozici hlavního analytika pro kybernetickou a informační bezpečnost na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, v minulosti vedl globální tým síťové bezpečnosti ve společnosti Deutsche Post DHL. Specializuje se primárně na zvládání bezpečnostních incidentů, forenzní analýzu a cyber threat intelligence, ale má přesah i do tradiční informační bezpečnosti a s ní souvisejících standardů.

matyasProf. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Je profesorem Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a jejím proděkanem pro zahraničí a vnější vztahy. Věnuje se aplikované kryptografii, bezpečnosti IT a ochraně informačního soukromí. Podílel se na výzkumu a vývoji pro akademické, průmyslové i státní instituce v CZ, UK, US, IE, CH a CA, na vývoji Společných kritérií a norem ISO/IEC.

michalekIng. Richard Michálek
Richard Michálek vystudoval vojenskou vysokou technickou školu VVTŠ v Liptovském Mikuláši na Slovensku. Zaměřuje se na praktické výstupy systémů řízení informační bezpečnosti a kontinuity podnikání a použití bezpečnostních technologií. V současné době využívá své více než 20 leté zkušenosti z vedoucích a technických pozic jako nezávislý konzultant pro kybernetickou bezpečnost a zajištění kontinuity podnikání.

ostadalRNDr. Radim Ošťádal
Absolvent Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, kde v současné době dokončuje doktorské studium v kybernetické bezpečnosti. Této problematice se věnuje více než osm let a zaměřuje se především na oblasti síťové bezpečnosti a penetračního testování. Dříve pracoval jako bezpečnostní tester, auditor síťových zařízení a bezpečnostních politik. V současné době pracuje jako ředitel Vládního CERT (Computer Emergency Response Team) týmu GovCERT.CZ, který je součástí Národního centra kybernetické bezpečnosti.

rihaIng. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
Učí na Fakultě informatiky MU v Brně. Titul Ph.D. získal na stejné fakultě. V roce 1999 strávil 6 měsíců na stáži na Ubilab, výzkumné laboratoři banky UBS, kde pracoval na aspektech bezpečnosti a použitelnosti biometrických autentizačních systémů. V letech 2005 - 2008 byl vyslaný jako národní expert do Společného výzkumného střediska Evropské komise v Itálii.

wojnarIng. Michal Wojnar, CISA, CISSP
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Má více než 7 let praxe v oddělení Řízení rizik ve společnosti PricewaterhouseCoopers a dohromady 10 let praxe v informačních technologiích. V současnosti se věnuje oblasti kyberbezpečnosti a řízení kontinuity. Zabývá se rovněž problematikou zvyšování povědomí managementu o informační bezpečnosti. Spoluzakladatel PwC Business Continuity fóra v České republice.

Spolupracující právní experti:

Hana Gawlasová, Squire Patton Boggs s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. František Korbel, Ph.D.
, Havel, Holásek & Partners
JUDr. Martin Maisner, PhD. , MCIArb
JUDr. Ján Matejka, PhD, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Tomáš Nielsen, NIELSEN MEINL, advokátní kancelář s.r.o.
Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M, Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Mgr. Lenka Suchánková LL.M., PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Miroslav Uřičař, LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

Chcete nás kontaktovat?

TATE International s.r.o.
Hořejší nábřeží 21
150 00 Praha 5
IČO: 25148125
DIČ: CZ25148125

phone  Tel: +420 257 920 319
mobile  Mobil: +420 737 215 219
email  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 
Back to top