Vladimir Smejkal, Jindřich Kodl

back  Zpět...

Šifrování a ochrana oprávněných zájmů versus boj proti kyberterorismu a jiným kyberzločinům

Používání otevřených systémů, přenosných počítačů dálkového přístupu, cloudů a dalších stávajících možností IT způsobuje, že význam šifrování dat jako účinného a v dnešní době nejspolehlivějšího nástroje pro ochranu informací v dnešním světě neustále narůstá. Prolomit zašifrovaná data při dodržení standardních postupů při vytváření šifrovaného úložiště či souboru a při použití kvalitních algoritmů a klíčů je již značně drahá a prakticky neřešitelná úloha. Na druhou stranu každý nástroj, tedy i šifrovací se dá zneužít, například pro zašifrování dat uživatele. Přitom zde uživatelská ochrana šifrováním není dostatečná, neboť může dojít k dalšímu zašifrování již zašifrovaných dat (viz stávající útoky typu RANSOMWARE), nebo také k znepřístupnění klíčů, jejich vymazání aj. Třetím významným aspektem je zhoršující se bezpečnostní situace ve světě, včetně zařazení kybernetického prostoru jako nové operační domény v mezinárodních konfliktech (v USA i v NATO). Konečně čtvrtým aspektem je současný extrémní tlak států, a to i těch, které se prohlašují za státy demokratické (např. v EU), na prolamování ochrany osobnosti, osobních údajů, obchodního tajemství, tajemství dopravovaných zpráv a všech dalších možných informačních zdrojů. Hlavním obsahem příspěvku je rozbor těchto čtyřech aspektů, zejména pak varování před prolamováním soukromí a snahou stavět kryptologii takřka mimo zákon, jakož i před zvýšenou nutností zachovávání ústavních záruk a občanských svobod bez ohledu na zvýšenou turbulenci doby, či možná právě proto.

Vladimír Smejkal

smejkalProf. Ing. Vladimír SMEJKAL, CSc., LL.M. je vysokoškolským profesorem na VUT v Brně a rektorem Moravské vysoké školy Olomouc, odborníkem na právo, ekonomiku a management informačních systémů, včetně jejich bezpečnostních a právních aspektů. Je členem vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT a předsedou Akademické rady Moravské vysoké školy Olomouc.

V roce 1986 byl ministrem spravedlnosti ČSR jmenován soudním znalcem v oborech ekonomika a kybernetika, v roce 1995 a 2001 byl jmenován ministrem spravedlnosti ČR soudním znalcem v dalších oborech, a to kriminalistika – ochrana dat a autorské právo. Je členem Společnosti pro kriminalistiku, členem redakčních rad, spolupracovníkem a pravidelným přispěvatelem mnoha odborných periodik. Vystupuje na odborných konferencích u nás i v zahraničí. Prof Smejkal je autorem a spoluautorem řady knih („Počítačové právo“ 1995, „Internet a paragrafy“,1999 a 2001, „Právo informačních a telekomunikačních systémů“, 2001 a 2004, „Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích“ – 2003, 2006, 2009 a 2013, „E-government v České republice. Právní a technologické aspekty“ – 2012 a dalších). Napsal mnoho mezioborových článků z oblasti informatiky, bezpečnosti IT a práva. V roce 2015 vyšla jeho nejrozsáhlejší publikace, Kybernetická kriminalita.

Prof. Smejkal se podílel na řadě legislativních pracích v ČR v oblasti informatiky. Významný je jeho podíl na zákonu o elektronickém podpisu, o elektronických právních úkonech a konverzi dokumentů a na další české legislativě týkající se především elektronické komunikace v oblasti veřejné správy.

Jindřich Kodl

kodlIng. Jindřich KODL, CSc. po absolvování FEL ČVUT Praha pracoval po dlouhou dobu ve státních institucích jako výzkumný a vývojový pracovník v oblasti kryptologie a bezpečnosti informačních systémů.

V roce 1996 byl jmenován ministrem spravedlnosti soudním znalcem v odvětví bezpečnosti informačních systémů, kryptologie a informatiky. V letech 1999 až 2002 byl poradcem ministra se zaměřením na problematiku informatizace veřejné správy a realizace státní informační politiky v ČR. Podílel se na systémových a legislativních pracích spojených s integrováním dopadu informačních technologií do právních norem ČR a v rámci informační problematiky EU.

Po odchodu ze státní sféry pracoval do roku 2008 jako vedoucí pracovník v oblasti bezpečnosti IT v Komerční bance a.s. a následně jako bezpečnostní ředitel a konzultant ve společnosti SIKS a.s. V současné době působí jako nezávislý expert a soudní znalec zejména v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Je dlouhodobým členem skupiny kryptologie při jednotě českých matematiků a fyziků Akademie věd ČR.

back  Zpět...

Chcete nás kontaktovat?

TATE International s.r.o.
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5
IČO: 25148125 , DIČ: CZ25148125

phone  Tel: +420 737 215 220
email  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Back to top