ARCHIV ČASOPISU DATA SECURITY MANAGEMENT

Archiv s obsahem všech vydaných čísel

back  Zpět na stránku o časopise...

DSM 2020/1

2016 3Hlavní téma: Kybernetická bezpečnost a zpravodajství, poskytovatelé řízených bezpečnostních služeb (MSSP)…

TERMÍN VYDÁNÍ: 24.3.2020 

 VYŠLO: 24.3.2020

 Články označené rr prošly odborným recenzním řízením. Články označené firemním logem jsou komerčními prezentacemi.

Obsah článku zobrazíte kliknutím na jeho název

Úvodník - Jak uchránit český kyberprostor? Musíme táhnout za jeden provaz

Jan Beroun, ředitel Vojenského zpravodajství
Přečtěte si úvodník DSM ZDARMA! Stáhnout si ho můžete ZDE...
DSM | strana 6

Rozhovor s Jeffreym Bardinem

Adam Lamser
Jeffrey Bardin je výkonným ředitelem a zároveň hlavním zpravodajcem ve firmě Treadstone 71. Jako předního odborníka jak na zpravodajství, tak i na kyberprostor jsme se ho v tomto díle ptali na Cyber Threat Intelligence, co to vlastně znamená být zpravodajcem v soukromém sektoru a jak vnímá pokroky kybernetické bezpečnosti od jejího zrodu.
DSM | strana 7

Soukromí uživatelů v prostředí internetové reklamy na českém webu rr

Libor Polčák
Pro zobrazení co nejrelevantnější internetové reklamy jsou využívané aukční servery, které šíří nabídky prozrazující velké detaily o uživateli, jeho vlastnostech, prohlížeči, poloze apod. Proto jsou v poslední době podávány četné stížnosti k dohledovým orgánům. Tento článek ukazuje, že i v ČR jsou zpracovávána citlivá osobní data bez odpovídajících souhlasů.
DSM | strana 11

Povinnost Data Retention v judikatuře Soudního dvora EU a Ústavního soudu ČR rr

Miroslav Uřičař
Povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje (Data Retention) byla od svého přijetí kritizována kvůli zásahům do práva na soukromí. Povinnost Data Retention již byla předmětem tří rozhodnutí Soudního dvora EU a tří rozhodnutí Ústavního soudu ČR, nejvýznamnějším z nich byl rozsudek Soudního dvora EU o prohlášení Data Retention Směrnice za neplatnou. V probíhající věci francouzský, belgický a britský soud požádaly Soudní dvůr
EU, aby posoudil, zda jejich národní povinnosti Data Retention jsou v souladu s unijním právem. Generální advokát Soudního dvora přednesl své stanovisko v těchto věcech 15. ledna 2020. Podle jeho názoru musejí být prostředky a metody boje proti terorismu v souladu s požadavky právního státu. Proto konstatuje, že ePrivacy směrnice brání takové právní úpravě, která ukládá povinnost plošně a nerozlišujícím způsobem uchovávat provozní a lokalizační údaje všech účastníků, jako je tomu u francouzské, belgické a britské právní úpravy. Rozhodnutí Soudního dvora může být očekáváno v nadcházejících měsících.
DSM | strana 17

Průzkum stavu digitalizace rr

Peter Chrenko
Ze slovních spojení obsahujících slova Digitalizace a Digitální transformace se postupně stává klišé, případně každý si pod ní představuje něco úplně jiného. Ukazuje se, že nejobvyklejší představa souvisí se zaváděním nových technologií a aplikací, které nám usnadňují práci a zákazníkům zpříjemňují život. Čím víc firma do těchto technologií investuje, tím se považuje za digitálnější. Realita je však taková, že tyto investice nepřináší očekávaný efekt, protože se v tomto „digitálním“ snažení zapomíná na to nejdůležitější – zákazníka (interního a externího). Cílem článku je s využitím nedávných miniprůzkumů poodhalit, jaká je digitální skutečnost ve velkých firmách a naznačit, jak k této komplexní problematice prakticky přistupovat v organizacích a začít vytvářet povědomí pro veřejný sektor, aby to dělal správně hned na první pokus, protože to má dopad na všechny  občany a celou společnost.
DSM | strana 23

DevOps – část VII. rr

Vladimír Kufner
Předposlední díl série článků o DevOps shrnuje dosažené výsledky transformace na DevOps po cca 10letém období a zamýšlí se nad odhadem budoucího vývoje DevOps. Článek probírá nejčastější mýty a typické problémy při transformaci na DevOps.
DSM | strana 30

Dvě dekády snah OSN o stabilizaci kybernetického prostorurr

Richard Kadlčák
Článek pojednává o historickém vývoji snah OSN o stabilizaci kybernetického prostoru od devadesátých let do současnosti. Zároveň identifikuje hlavní třecí plochy mezi státy hájícími svobodný, otevřený a bezpečný kyberprostor na straně jedné, a státy, které usilují o omezení svobody na internetu pod záminkou zajištění kyberbezpečnosti, na straně druhé. V neposlední řadě článek přibližuje roli České republiky v mezinárodních jednáních OSN a zamýšlí se nad praktickými způsoby stabilizace kybernetického prostoru na globální úrovni.
DSM | strana 36

Malware Emotet – Trickbot – Ryuk v benešovské nemocnici rr

Adam Kučínský, Vojtěch Sikora
Článek se zabývá kybernetickým útokem na nemocnici v Benešově, který proběhl v prosinci 2019. V článku je popsán útok, malware, který byl v tomto případě použit, postup po detekci útoku a opatření, která je třeba uplatnit k prevenci a reakci na tyto typy útoků.
DSM | strana 39

Skutečnost může být horší než očekávání rr

Martin Hlaváč
Koncem roku 2019 narazili IT administrátoři významné finanční instituce v České republice na neobvyklé aktivity v IT infrastruktuře firmy. V průběhu ověřování dospěli k závěru, že společnost byla napadena hackery, a pokusili se problém vyřešit vlastními silami. Po několika týdnech neúspěšných snah byl o pomoc požádán tým ze společnosti AEC. Expertům na kybernetickou bezpečnost se záhy podařilo rozkrýt nebývalý rozsah incidentu, odhalit vstupní vektor útočníků do systému a následně útok za pomoci přesně koordinovaných kroků zastavit. Finální eliminaci útočníků v infrastruktuře instituce umožnilo nasazení EPP/EDR řešení a následné manuální ukončení zbývajících aktivit hackerů. Ti byli v průběhu vyšetřování incidentu identifikováni jako členové celosvětově aktivní skupiny Cobalt Group, která se specializuje na nezákonné vyvádění finančních prostředků z firem a institucí.
DSM | strana 44

Recenze knihy

Miroslav Uřičař

Recenze knihy Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti (Smejkal Vladimír, Sokol Tomáš, Kodl Jindřich)
DSM | strana 50

RUBRIKY
- Virová stránka DSM | strana 52  
- Normy a publikace DSM | strana 54
- Metamorfosa: Ohlédnutí za Svatomartinskou husou DSM | strana 55

- Informace z partnerských společností DSM | strana 56
- Metamorfosa: Zabijačka anebo workshopDSM | strana 55

- Právní rubrika DSM | strana 58
- Management summary DSM | strana 60
- Tiráž DSM | strana 62

back  Zpátky...

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Back to top