ARCHIV ČASOPISU DATA SECURITY MANAGEMENT

Archiv s obsahem všech vydaných čísel

back  Zpět na stránku o časopise...

DSM 2020/1

2016 3Hlavní téma: Kybernetická bezpečnost a zpravodajství, poskytovatelé řízených bezpečnostních služeb (MSSP)…

TERMÍN VYDÁNÍ: 24.3.2020 

 VYŠLO: 24.3.2020

 Články označené rr prošly odborným recenzním řízením. Články označené firemním logem jsou komerčními prezentacemi.

Obsah článku zobrazíte kliknutím na jeho název

Úvodník - Jak uchránit český kyberprostor? Musíme táhnout za jeden provaz

Jan Beroun, ředitel Vojenského zpravodajství
Přečtěte si úvodník DSM ZDARMA! Stáhnout si ho můžete ZDE...
DSM | strana 6

Rozhovor s Jeffreym Bardinem

Adam Lamser
Jeffrey Bardin je výkonným ředitelem a zároveň hlavním zpravodajcem ve firmě Treadstone 71. Jako předního odborníka jak na zpravodajství, tak i na kyberprostor jsme se ho v tomto díle ptali na Cyber Threat Intelligence, co to vlastně znamená být zpravodajcem v soukromém sektoru a jak vnímá pokroky kybernetické bezpečnosti od jejího zrodu.
DSM | strana 7

Soukromí uživatelů v prostředí internetové reklamy na českém webu rr

Libor Polčák
Pro zobrazení co nejrelevantnější internetové reklamy jsou využívané aukční servery, které šíří nabídky prozrazující velké detaily o uživateli, jeho vlastnostech, prohlížeči, poloze apod. Proto jsou v poslední době podávány četné stížnosti k dohledovým orgánům. Tento článek ukazuje, že i v ČR jsou zpracovávána citlivá osobní data bez odpovídajících souhlasů.
DSM | strana 11

Povinnost Data Retention v judikatuře Soudního dvora EU a Ústavního soudu ČR rr

Miroslav Uřičař
Povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje (Data Retention) byla od svého přijetí kritizována kvůli zásahům do práva na soukromí. Povinnost Data Retention již byla předmětem tří rozhodnutí Soudního dvora EU a tří rozhodnutí Ústavního soudu ČR, nejvýznamnějším z nich byl rozsudek Soudního dvora EU o prohlášení Data Retention Směrnice za neplatnou. V probíhající věci francouzský, belgický a britský soud požádaly Soudní dvůr
EU, aby posoudil, zda jejich národní povinnosti Data Retention jsou v souladu s unijním právem. Generální advokát Soudního dvora přednesl své stanovisko v těchto věcech 15. ledna 2020. Podle jeho názoru musejí být prostředky a metody boje proti terorismu v souladu s požadavky právního státu. Proto konstatuje, že ePrivacy směrnice brání takové právní úpravě, která ukládá povinnost plošně a nerozlišujícím způsobem uchovávat provozní a lokalizační údaje všech účastníků, jako je tomu u francouzské, belgické a britské právní úpravy. Rozhodnutí Soudního dvora může být očekáváno v nadcházejících měsících.
DSM | strana 17

Průzkum stavu digitalizace rr

Peter Chrenko
Ze slovních spojení obsahujících slova Digitalizace a Digitální transformace se postupně stává klišé, případně každý si pod ní představuje něco úplně jiného. Ukazuje se, že nejobvyklejší představa souvisí se zaváděním nových technologií a aplikací, které nám usnadňují práci a zákazníkům zpříjemňují život. Čím víc firma do těchto technologií investuje, tím se považuje za digitálnější. Realita je však taková, že tyto investice nepřináší očekávaný efekt, protože se v tomto „digitálním“ snažení zapomíná na to nejdůležitější – zákazníka (interního a externího). Cílem článku je s využitím nedávných miniprůzkumů poodhalit, jaká je digitální skutečnost ve velkých firmách a naznačit, jak k této komplexní problematice prakticky přistupovat v organizacích a začít vytvářet povědomí pro veřejný sektor, aby to dělal správně hned na první pokus, protože to má dopad na všechny  občany a celou společnost.
DSM | strana 23

DevOps – část VII. rr

Vladimír Kufner
Předposlední díl série článků o DevOps shrnuje dosažené výsledky transformace na DevOps po cca 10letém období a zamýšlí se nad odhadem budoucího vývoje DevOps. Článek probírá nejčastější mýty a typické problémy při transformaci na DevOps.
DSM | strana 30

Dvě dekády snah OSN o stabilizaci kybernetického prostorurr

Richard Kadlčák
Článek pojednává o historickém vývoji snah OSN o stabilizaci kybernetického prostoru od devadesátých let do současnosti. Zároveň identifikuje hlavní třecí plochy mezi státy hájícími svobodný, otevřený a bezpečný kyberprostor na straně jedné, a státy, které usilují o omezení svobody na internetu pod záminkou zajištění kyberbezpečnosti, na straně druhé. V neposlední řadě článek přibližuje roli České republiky v mezinárodních jednáních OSN a zamýšlí se nad praktickými způsoby stabilizace kybernetického prostoru na globální úrovni.
DSM | strana 36

Malware Emotet – Trickbot – Ryuk v benešovské nemocnici rr

Adam Kučínský, Vojtěch Sikora
Článek se zabývá kybernetickým útokem na nemocnici v Benešově, který proběhl v prosinci 2019. V článku je popsán útok, malware, který byl v tomto případě použit, postup po detekci útoku a opatření, která je třeba uplatnit k prevenci a reakci na tyto typy útoků.
DSM | strana 39

Skutečnost může být horší než očekávání rr

Martin Hlaváč
Koncem roku 2019 narazili IT administrátoři významné finanční instituce v České republice na neobvyklé aktivity v IT infrastruktuře firmy. V průběhu ověřování dospěli k závěru, že společnost byla napadena hackery, a pokusili se problém vyřešit vlastními silami. Po několika týdnech neúspěšných snah byl o pomoc požádán tým ze společnosti AEC. Expertům na kybernetickou bezpečnost se záhy podařilo rozkrýt nebývalý rozsah incidentu, odhalit vstupní vektor útočníků do systému a následně útok za pomoci přesně koordinovaných kroků zastavit. Finální eliminaci útočníků v infrastruktuře instituce umožnilo nasazení EPP/EDR řešení a následné manuální ukončení zbývajících aktivit hackerů. Ti byli v průběhu vyšetřování incidentu identifikováni jako členové celosvětově aktivní skupiny Cobalt Group, která se specializuje na nezákonné vyvádění finančních prostředků z firem a institucí.
DSM | strana 44

Recenze knihy

Miroslav Uřičař

Recenze knihy Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti (Smejkal Vladimír, Sokol Tomáš, Kodl Jindřich)
DSM | strana 50

RUBRIKY
- Virová stránka DSM | strana 52  
- Normy a publikace DSM | strana 54
- Metamorfosa: Ohlédnutí za Svatomartinskou husou DSM | strana 55

- Informace z partnerských společností DSM | strana 56
- Metamorfosa: Zabijačka anebo workshopDSM | strana 55

- Právní rubrika DSM | strana 58
- Management summary DSM | strana 60
- Tiráž DSM | strana 62

back  Zpátky...

Back to top