ARCHIV ČASOPISU DATA SECURITY MANAGEMENT

Archiv s obsahem všech vydaných čísel

back  Zpět na stránku o časopise...

DSM 2019/4

2019 4Hlavní téma: Umělá inteligence, robotizace, automatizace...
TERMÍN VYDÁNÍ: 10.12.2019


 VYŠLO: 10.12.2019

 Články označené rr prošly odborným recenzním řízením. Články označené firemním logem jsou komerčními prezentacemi.

Obsah článku zobrazíte kliknutím na jeho název

Digitalizace a Kyberbezpečnost – Včera, Dnes a Zítra

Lukáš Klášterský Erste Group, Group CTO Governance Předseda Programového výboru IS2 2020
Přečtěte si úvodník DSM ZDARMA! Stáhnout si ho můžete ZDE...
DSM | strana 3

Rozhovor s Jeffreym Bardinem

Adam Lamser
Jeffrey Bardin je výkonným ředitelem a zároveň hlavním zpravodajcem ve firmě Treadstone71. Jako předního odborníka jak na zpravodajství, tak i na kyberprostor jsme se ho v tomto díle ptali na cyber threat intelligence, co to vlastně znamená být zpravodajcem v soukromém sektoru a jak vnímá pokroky kybernetické bezpečnosti od jejího zrodu.
DSM | strana 7

Wireless M-Bus: kdo ví, že perete? rr

Libor Polčák
Tento článek se zabývá odečty spotřebovaných energií pomocí protokolu Wireless M-Bus. Vzhledem k požadavkům vyplývajícím z obecného nařízení o ochraně osobních údajů upozorňuje na rizika použití tohoto protokolu v domácnostech a přináší rady, jaká data přenášet.
DSM | strana 13

PKI v systému pro správu kryptografických klíčů – část II. rr

Jiří Urbanec
V druhé části miniseriálu o PKI zapojeném do systému správy asymetrických klíčů je popsána architektura typického CKMS pro asymetrické klíče, jeho funkční bloky, procesy, požadavky a přehled existujících standardů, na kterých jsou CKMS stavěny. Architektura je popsána z pohledu schopnosti spravovat velké množství různých klíčů a schopnosti rychle a s malým rizikem selhání přecházet mezi službami a dodavateli, a to bez narušení provozu. Článek v závěru shrnuje aktuální výzvy v zapojení konceptu CKMS a dává doporučení pro organizace vyžadující pružnost v řízení asymetrických klíčů.
DSM | strana 18

Uplatnění kultury DevOps v Portálu občana rr

Jan Vlasák
Autor přibližuje řešení Portálu občana z pohledu způsobu jeho vývoje a provozu, do kterého se promítají současné trendy kultury DevOps. Zároveň popisuje, jakým způsobem je realizována bezpečnost v projektu, který je od samého počátku řízen agilně a kde je vítána každá změna v implementaci softwaru nebo samotné infrastruktury.
DSM | strana 23

Řízení incidentů v souladu se současnou legislativou – část II. rr

Jaromír Veber
Článek se zaměřuje na popis toho, jakým způsobem současná legislativa zasahuje do procesu řízení incidentů. Jsou popsány relevantní legislativní požadavky zákonů v oblasti platebních služeb a GDPR a jejich uplatnění při procesu řízení incidentů v praxi. Čtenáři si tak mohou ověřit, zda jejich proces je vhodným způsobem nastaven, nebo jakým způsobem proces přizpůsobit, aby vyhovoval legislativě, která se na ně uplatňuje.
DSM | strana 26

Testování blockchainových řešení rr

Jakub Jedlinský, Kryštof Jelínek
Článek se zabývá současným stavem využitelnosti blockchainových řešení. Rozlišuje mezi korporátními DLTs a veřejnými DLTs. Následně prezentuje výsledky uživatelského testování čtyř aplikací na veřejných blockchainech a vyvozuje z nich obecnější poznatky o připravenosti těchto řešení.
DSM | strana 32

DevOps – část VI. rr

Vladimír Kufner
Tento článek dále rozvíjí téma bezpečnosti v rámci DevOps a navazuje tak na předchozí díl. Vysvětluje koncept kontinuální bezpečnosti (Continuous Security), diskutuje téma vazeb bezpečnosti a infrastruktury v kontextu využití cloud computingu a popisuje nutné změny, jak bezpečnost do DevOps implementovat na úrovni technologií, procesů a firemní kultury. Vysvětluje koncept vůdcovství a angažovanosti vyššího managementu jako klíčového faktoru úspěchu pro SecDevOps. V závěru je ilustrován praktický příklad začlenění některých bezpečnostních metod do životního cyklu DevOps a diskutovány přínosy bezpečnosti pro DevOps a obráceně.
DSM | strana 39

Nová komunikační síť pro systém IoE (Internet of Everything) pro Papežskou baziliku a svatý konvent sv. Františka z Assisi rr

Fabio Garzia
Článek popisuje realizaci projektu nové komunikační sítě v unikátním prostředí, kterým je bazilika sv. Františka v italském Assisi. Pro projekt byly využity nové postupy, jako jsou Internet všeho (IoE), integrovaný multidisciplinární model řízení zabezpečení a bezpečnosti (IMMSSM), genetické algoritmy (GA) a informační digitální model budovy (BIM). Popsané metody jsou obecně použitelné na kterékoliv podobné lokalitě.
DSM | strana 44

Klamat a mást protivníka: jak získat taktickou výhodu změnou vašeho kybernetického terénu

PR Fidelis Cybersecurity
DSM | strana 44

RUBRIKY
- Virová stránka DSM | strana 52 
- Normy a publikace DSM | strana 54
- Metamorfosa: Letní soirée DSM | strana 55 
- Informace z partnerských společností DSM | strana 56
- Právní rubrika DSM | strana 58
- Management summary DSM | strana 60
- Tiráž DSM | strana 62

back  Zpátky...

Chcete nás kontaktovat?

TATE International s.r.o.
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5
IČO: 25148125 , DIČ: CZ25148125

phone  Tel: +420 737 215 220
email  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 
Back to top