ARCHIV ČASOPISU DATA SECURITY MANAGEMENT

Archiv s obsahem všech vydaných čísel

back  Zpět na stránku o časopise...

DSM 2019/4

2019 4Hlavní téma: Umělá inteligence, robotizace, automatizace...
TERMÍN VYDÁNÍ: 10.12.2019


 VYŠLO: 10.12.2019

 Články označené rr prošly odborným recenzním řízením. Články označené firemním logem jsou komerčními prezentacemi.

Obsah článku zobrazíte kliknutím na jeho název

Digitalizace a Kyberbezpečnost – Včera, Dnes a Zítra

Lukáš Klášterský Erste Group, Group CTO Governance Předseda Programového výboru IS2 2020
Přečtěte si úvodník DSM ZDARMA! Stáhnout si ho můžete ZDE...
DSM | strana 3

Rozhovor s Jeffreym Bardinem

Adam Lamser
Jeffrey Bardin je výkonným ředitelem a zároveň hlavním zpravodajcem ve firmě Treadstone71. Jako předního odborníka jak na zpravodajství, tak i na kyberprostor jsme se ho v tomto díle ptali na cyber threat intelligence, co to vlastně znamená být zpravodajcem v soukromém sektoru a jak vnímá pokroky kybernetické bezpečnosti od jejího zrodu.
DSM | strana 7

Wireless M-Bus: kdo ví, že perete? rr

Libor Polčák
Tento článek se zabývá odečty spotřebovaných energií pomocí protokolu Wireless M-Bus. Vzhledem k požadavkům vyplývajícím z obecného nařízení o ochraně osobních údajů upozorňuje na rizika použití tohoto protokolu v domácnostech a přináší rady, jaká data přenášet.
DSM | strana 13

PKI v systému pro správu kryptografických klíčů – část II. rr

Jiří Urbanec
V druhé části miniseriálu o PKI zapojeném do systému správy asymetrických klíčů je popsána architektura typického CKMS pro asymetrické klíče, jeho funkční bloky, procesy, požadavky a přehled existujících standardů, na kterých jsou CKMS stavěny. Architektura je popsána z pohledu schopnosti spravovat velké množství různých klíčů a schopnosti rychle a s malým rizikem selhání přecházet mezi službami a dodavateli, a to bez narušení provozu. Článek v závěru shrnuje aktuální výzvy v zapojení konceptu CKMS a dává doporučení pro organizace vyžadující pružnost v řízení asymetrických klíčů.
DSM | strana 18

Uplatnění kultury DevOps v Portálu občana rr

Jan Vlasák
Autor přibližuje řešení Portálu občana z pohledu způsobu jeho vývoje a provozu, do kterého se promítají současné trendy kultury DevOps. Zároveň popisuje, jakým způsobem je realizována bezpečnost v projektu, který je od samého počátku řízen agilně a kde je vítána každá změna v implementaci softwaru nebo samotné infrastruktury.
DSM | strana 23

Řízení incidentů v souladu se současnou legislativou – část II. rr

Jaromír Veber
Článek se zaměřuje na popis toho, jakým způsobem současná legislativa zasahuje do procesu řízení incidentů. Jsou popsány relevantní legislativní požadavky zákonů v oblasti platebních služeb a GDPR a jejich uplatnění při procesu řízení incidentů v praxi. Čtenáři si tak mohou ověřit, zda jejich proces je vhodným způsobem nastaven, nebo jakým způsobem proces přizpůsobit, aby vyhovoval legislativě, která se na ně uplatňuje.
DSM | strana 26

Testování blockchainových řešení rr

Jakub Jedlinský, Kryštof Jelínek
Článek se zabývá současným stavem využitelnosti blockchainových řešení. Rozlišuje mezi korporátními DLTs a veřejnými DLTs. Následně prezentuje výsledky uživatelského testování čtyř aplikací na veřejných blockchainech a vyvozuje z nich obecnější poznatky o připravenosti těchto řešení.
DSM | strana 32

DevOps – část VI. rr

Vladimír Kufner
Tento článek dále rozvíjí téma bezpečnosti v rámci DevOps a navazuje tak na předchozí díl. Vysvětluje koncept kontinuální bezpečnosti (Continuous Security), diskutuje téma vazeb bezpečnosti a infrastruktury v kontextu využití cloud computingu a popisuje nutné změny, jak bezpečnost do DevOps implementovat na úrovni technologií, procesů a firemní kultury. Vysvětluje koncept vůdcovství a angažovanosti vyššího managementu jako klíčového faktoru úspěchu pro SecDevOps. V závěru je ilustrován praktický příklad začlenění některých bezpečnostních metod do životního cyklu DevOps a diskutovány přínosy bezpečnosti pro DevOps a obráceně.
DSM | strana 39

Nová komunikační síť pro systém IoE (Internet of Everything) pro Papežskou baziliku a svatý konvent sv. Františka z Assisi rr

Fabio Garzia
Článek popisuje realizaci projektu nové komunikační sítě v unikátním prostředí, kterým je bazilika sv. Františka v italském Assisi. Pro projekt byly využity nové postupy, jako jsou Internet všeho (IoE), integrovaný multidisciplinární model řízení zabezpečení a bezpečnosti (IMMSSM), genetické algoritmy (GA) a informační digitální model budovy (BIM). Popsané metody jsou obecně použitelné na kterékoliv podobné lokalitě.
DSM | strana 44

Klamat a mást protivníka: jak získat taktickou výhodu změnou vašeho kybernetického terénu

PR Fidelis Cybersecurity
DSM | strana 44

RUBRIKY
- Virová stránka DSM | strana 52 
- Normy a publikace DSM | strana 54
- Metamorfosa: Letní soirée DSM | strana 55 
- Informace z partnerských společností DSM | strana 56
- Právní rubrika DSM | strana 58
- Management summary DSM | strana 60
- Tiráž DSM | strana 62

back  Zpátky...

Chcete nás kontaktovat?

TATE International s.r.o.
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5
IČO: 25148125 , DIČ: CZ25148125

phone  Tel: +420 737 215 220
email  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Back to top