ARCHIV ČASOPISU DATA SECURITY MANAGEMENT

Archiv s obsahem všech vydaných čísel

back  Zpět na stránku o časopise...

DSM 2018/2

2016 2Hlavní téma: Umělá inteligence, Cyber Threat Intelligence, bezpečnost v cloudu

 VYŠLO: 28.7.2018

 
Články označené rr prošly odborným recenzním řízením. Články označené firemním logem jsou komerčními prezentacemi.

Obsah článku zobrazíte kliknutím na jeho název

Rozhovor s Denisem Moreauem rr

Adam Lamser
Přinášíme vám rozhovor s Denisem Moreauem, zastávajícím v současné době pozici Senior Engineering Architect v společnosti VMware, kde se věnuje pro-blematice využití kontextu aplikace a platformy pro vysoce odolné, škálovatelné a adaptivní zabezpečení a compliance v cloudech a softwarově definovaných da-tových centrech. V minulosti působil jako Senior Technology Strategist ve společ-nosti RSA. V tomto čísle s ním budeme hovořit o cloudu, jeho vývoji a dopadech na compliance, v příštím vydání rozhovor zakončíme diskuzí o možnostech a bu-doucnosti virtualizace a jejího možného využití pro nové přístupy k bezpečnosti.
 DSM | strana 6

Klasifikace informací v korporátním prostředí rr

Matej Kačic, Maroš Barabas, Hana Vystavělová
Článek poskytuje praktické poznatky z implementace klasifikace informací a její návaznosti na bezpečnostní normy, požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti a regulativy GDPR. Zamě-říme se na přínosy klasifikace informací v rámci procesu budování bezpečnosti v podnikovém pro-středí a následnou implementaci bezpečnostních technologií na detekci a prevenci úniku informa-cí a bezpečnostního monitoringu. Uvedeme příklady správného nasazení klasifikace a ukážeme, jak vhodný nástroj zvyšuje bezpečnostní podvědomí (security awarness) a vynutitelnost procesu klasifikace v prostředí společnosti.
 DSM | strana 12

Jak na rizika - část II.rr

Kamil Rečičár
Výhody a úskalí řízení rizik, tipy jak se s ním vypořádat, aby pro organizaci bylo přínosem. 
 DSM | strana 18

Poskytovatelé platebních služeb podle PSD 1 a PSD 2 rr

Denisa Jindřichová
Článek se zaobírá dvěma milníky legislativy platebního styku – PSD 1 a PSD 2. Dvě odlišné směr-nice, ale zároveň velmi podobné. Česká transpozice PSD 2 v podobě nového zákona o platebním styku vešla v účinnost dne 13. ledna 2018. PSD 2 ruší PSD 1.
 DSM | strana 21

Slovenská elektronická identifikačná karta (eID) – Súčasnosť – časť II. rr

Peter Handzuš
Post-implementačné fázy eID karty platia všeobecne bez geografických hraníc. Je prínosné po-učiť sa z praxe iných krajín a pragmaticky sa vyhnúť negatívnej empirickej skúsenosti. Sloven-sko sa blíži k záveru saturačnej fázy a miera penetrácie eID na Slovensku spolu s novelizáciou zákona o ochrane pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti otvárajú dvere širokej akceptácii v komerčnom sektore. Jednotný digitálny trh EÚ ráta s národnými elektronickými identifikač-nými schémami ako piliermi pre zaistenie bezpečnostnej úrovne preukazovania elektronickej identity. Život prináša nepredvídateľné situácie - v prípade ROCA sa potvrdilo, že architektonic-ké rozhodnutie implementovať mechanizmus EAC malo svoje rácio. Vďaka tomu sme sa vyhli akémukoľvek dopadu na bezpečnosť identifikácie a autentifikácie, navyše môžeme vlastnosti mechanizmu EAC využiť pre generovanie bezpečných kľúčov na diaľku. Ďalším očakávaným evolučným krokom je zavedenie mobilnej eID.
 DSM | strana 26

Jak na bezpečné zavádění cloudových služeb – část II. rr

Martin Zbořil
Druhá část seriálu zabývajícího se bezpečností cloudového prostředí se věnuje bezpečnostním rizikům, se kterými se cloudové služby potýkají. Součástí článku je i popis bezpečnostních be-nefitů, které tyto služby svým uživatelům přinášejí.
 DSM | strana 31

Představení SOC a jeho proměna od začátků až dodnes rr

Nik Černomorský, Martin Fojtík, Jan Seidl
Cílem tohoto článku je popsat základní koncept SOC (Security Operations Center) a stručně představit postupný vývoj této oblasti. Jednotlivé etapy vývoje jsou značeny příslušnými gene-racemi SOC, přičemž je kladen důraz na rozdíly mezi jednotlivými generacemi a jejich souvislost s trendy na poli bezpečnosti. Zejména se pak jedná o změnu konceptu řešení bezpečnostních incidentů z reaktivního na proaktivní a souvislost s pokrokem vývoje datové analytiky, behavio-rální analýzy či zavádění prediktivních modelů.
 DSM | strana 35

Analýza nabídek na pozice SOC Analyst rr

Jaroslav Dočkal
Dnes se hodně píše a mluví o SOC (Security Operation Center) – otázkou ale zůstává, na co se v přípravě pracovníků SOC zaměřit. Odpověď na tuto otázku je hledána pomocí průzkumu pra-covních nabídek na pozici „Security analyst SOC“. V článku se postupuje od hledání odpovědi u renomované autority přes vlastní šetření pomocí analýzy 30 pracovních nabídek ku stanovení hypotéz, kam se vývoj požadavků na přípravu této profese bude ubírat.
 DSM | strana 39

Honeypot as a Service rr

Martin Kunc
Projekt HaaS je založen na myšlence přesměrování kybernetického útoku na centrální honeypot sdružení CZ.NIC. Kybernetické útoky, které mají často za cíl infikování zranitelného počítače malwarem, tak skončí v připraveném prostředí, kde dojde k zachycení a uložení malwaru. Právě to umožňuje zachycení nových variant malwaru a jejich následnou analýzu. Příklad takové ana-lýzy je rozebrán v druhé části tohoto článku.
 DSM | strana 45

Studenti bojovali o Londýn rr

Karel Macek
Středoškolská soutěž České republiky v kybernetické bezpečnosti, jejíž historie se začala psát na jaře 2016 a následně první účastí českého reprezentačního týmu na evropském finále ve španělské Ma-laze v roce 2017, se již od druhého ročníku stává nepřehlédnutelnou součástí podpory mladé gene-race v zájmu o multidisciplinární oblast kybernetické, potažmo informační bezpečnosti. O tom, že tato nabídka nezůstává nevyslyšena, hovoří zájem o studium oboru Kybernetická bezpečnost na dvou pilotních školách v ČR (Smíchovská střední průmyslová škola v Praze a Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno), kde zájem studentů násobně převyšuje nabídku.
 DSM | strana 49

RUBRIKY

- Virová stránka  DSM | strana 51 
- Normy a publikace  DSM | strana 54
- Konference IS2: Sny, iluze a realita... the security is out there DSM | strana 55
- Informace z partnerských společností  DSM | strana 58

- Právní rubrika  DSM | strana 59
- Management summary  DSM | strana 61
- Tiráž  DSM | strana 62

back  Zpátky...

Chcete nás kontaktovat?

TATE International s.r.o.
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5
IČO: 25148125 , DIČ: CZ25148125

phone  Tel: +420 737 215 220
email  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 
Back to top