ARCHIV ČASOPISU DATA SECURITY MANAGEMENT

Archiv s obsahem všech vydaných čísel

back  Zpět na stránku o časopise...

DSM 2017/1

2017 1Hlavní téma: Malware, adware, spyware, ransomware, allware … antivirová obrana (principy, technologie, novinky)

 VYŠLO: 28.3.2017

 
Články označené rr prošly odborným recenzním řízením. Články označené firemním logem jsou komerčními prezentacemi.

Obsah článku zobrazíte kliknutím na jeho název

Rozhovor s Ivanou Janů

Rozhovor pro DSM poskytla Ivana Janů, předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů. V rozhovoru se dotkneme jak témat týkajících se zpracování osobních údajů, tak spolupráce s EU a blížící se General Data Protection Regulation. Dozvíme se také o novinkách v ÚOOÚ.
 DSM | strana 6

Přehled malwaru – kdo je kdo?

Přehledový slovník
 DSM | strana 9

Rozhovor s Markem Střihavkou

V rozhovoru s bývalým členem mezinárodní skupiny 29A, zabývající se problematikou virů, Mar-kem Střihavkou, přezdívaným Benny, se dočtete o životě člověka, který se stal nechtěnou cele-britou na poli informační bezpečnosti. Povypráví nám o cestě, která ho dovedla ke tvorbě virů, až po to, jak se dostal k vedení vývoje jednoho z prvních českých antivirů. Dozvíme se také o tom, jak dnes zpětně hodnotí kauzu kolem neoprávněného obvinění z autorství červu SQL Slammer, kterou se dostal do širšího povědomí veřejnosti.
 DSM | strana 11

Ransomware na mobilních zařízeních rr

Milan Bartoš
Článek se věnuje problematice ransomwaru pro mobilní zařízení. Věnuje se specifikám takového ran-somwaru, používaným způsobům platby a způsobům šíření ransomwaru pro mobilní zařízení. Závěrem dává doporučení, jak se proti ransomwaru bránit.
 DSM | strana 17

Případová studie – Obrana proti ransomware v České pojišťovně

Tomáš Bartoň, Petr Štengl
Bezpečnostní tým České pojišťovny se soustředil především na aktivní obranu před infiltrací nežádoucím kódem do jejich sítě a bezpečnostní analýzou za účelem ochrany dat před zašifrováním. Díky nasazení sand-box řešení do e-mailové infrastruktury byli schopni výrazně zvýšit svoji odolnost vůči takovým útokům. Na zá-kladě vyhodnocení statistických dat bylo zjištěno, že taková obrana vůči ransomware je velmi efektivní.
 DSM | strana 21

Příprava na GDPR v praxi – část I. rr

Michal Nulíček
O GDPR toho již bylo v našem časopisu řečeno mnoho a je na čase se podívat na to, co znamená naplnit podmínky nového nařízení v praxi. V úvodu prvního dílu seriálu o GDPR v praxi naposledy shrneme to nej-podstatnější a seznámíme se s konkrétním plánem přípravy. V následujících dílech jednotlivé fáze tohoto plánu pak rozebereme podrobněji.
 DSM | strana 24

Bezpečnostní rámec pro IIoT – část II. rr

Jaroslav Dočkal
První část seriálu v minulém čísle popisovala bezpečnostní rámec pro Průmyslový typ internetu věcí (IIoT) zformu-lovaný konsorciem Industrial Internet Consorcium. V druhé části seriálu je popsána struktura stavebních dílů IIoT bezpečnosti a podrobněji je rozebrán jeden z nich, a to ochrana koncových zařízení. Z článku je zřejmé, že tato kategorie zařízení vzhledem k často autonomnímu charakteru svého fungování vyžaduje specifi cký typ ochrany.
 DSM | strana 29

Novela zákona o kybernetické bezpečnosti – část III. rr

Martin Konečný
V předchozích částech seriálu jsme si představili novou direktivu EU, tzv. Směrnici NIS a změny v definicích a povinných subjektech, které tato směrnice promítá do návrhu novely zákona o kybernetické bezpečnosti. Dále jsme se zaměřili na povinnosti regulovaných subjektů. Závěrečná část série článků se zabývá především procesem určování provozovatelů základních služeb a rolí agentury ENISA, kterou předepisuje Směrnice NIS.
 DSM | strana 34

Využití hologramů pro vizuální zabezpečení osobních dokladů rr

Čestmír Hradečný
Článek popisuje poslední trendy v ochraně osobních průkazů proti padělání s důrazem na hologramy. V prv-ní části jsou rozebrány klíčové důvody, kvůli kterým jsou tyto fyzické dokumenty důležitým prvkem ověření a identifikace osoby. V druhé části článku se zaměříme na bezpečnostní hologramy jakožto nejpokročilejší technologii vizuální kontroly. Obecné zásady, jaké musejí hologramy splňovat, jsou shrnuty v závěru textu.
 DSM | strana 38

Forenzní analýza mobilních telefonů – část V. rr

Jakub Kothánek, Jaroslav Kothánek
Pátý díl seriálu o forenzní analýze mobilních telefonů obsahuje případovou studii vytěžení vzorového mobil-ního telefonu. Popisuje postup znaleckého zkoumání od předání stopy ke zkoumání po sepsání znaleckého posudku. Upozorňuje na možná úskalí zkoumání. Vysvětluje, které typy extrakcí využít a z jakého důvodu.
 DSM | strana 43

Recenze produktu Nexpose rr

Jaroslav Dočkal
Testování produktu určeného k řízení celého životního cyklu zranitelnosti, tj. od jejího objevení a při-dělení tiketu až po ověření odstranění. Dalo by se říci od A po Z.
 DSM | strana 50

Vojenské zpravodajství buduje aktivní obranu kyberprostoru

Kamil Tichý
V dubnu se bude Poslanecká sněmovna znovu zabývat novelou zákona o Vojenském zpravodajství a souvisejících změnách. Požádali jsme proto o krátké vyjádření přímo zástupce Vojenského zpravodajství, aby nám tuto proble-matiku a chystané změny v oficiální zprávě přiblížili.
 DSM | strana 55

Jak se připravit na přicházející bouři

PR IBM
 DSM | strana 57

Recenze knihy How to Measure Anything in Cybersecurity Risk rr

Martin Stanek
 DSM | strana 59

RUBRIKY

- Virová stránka  DSM | strana 60
- Zranitelnosti  DSM | strana 62
- Normy a publikace  DSM | strana 65
- Informace z partnerských společností  DSM | strana 66

- Právní rubrika  DSM | strana 67
- Management summary  DSM | strana 69
- Tiráž  DSM | strana 70

back  Zpátky...

Chcete nás kontaktovat?

TATE International s.r.o.
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5
IČO: 25148125 , DIČ: CZ25148125

phone  Tel: +420 737 215 220
email  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 
Back to top