ARCHIV ČASOPISU DATA SECURITY MANAGEMENT

Archiv s obsahem všech vydaných čísel

back  Zpět na stránku o časopise...

DSM 2013/4

2016 4Hlavní téma: Bezpečnost systémů státní správy; bezpečnost platebních systémů.

 VYŠLO: 4.12.2013

ROZHOVOR S MARTINEM SMITHEM
[článek na straně 6]
Petr Hampl
S psychologem specializovaným na otázky informační bezpečnosti jsme hovořili o tom, proč navzdory masivním investicím do technologií dochází tak často k únikům informací, jak motivovat zaměstnance, aby se chovali bezpečně, proč „policejní“ mentalita bezpečnostních manažerů tak často selhává a také jsme se věnovali připravované evropské direktivě o informační bezpečnosti.

ZAMYŠLENÍ JOSEFA SIKYTY
[článek na straně 10]
Profesionál s téměř 20letou zkušeností z oblastí objektové a majetkové bezpečnosti vzpomíná, jak se ze „slaboproudých zařízení“ postupně staly IT periferie, a lituje toho, že útvary informační a fyzické bezpečnosti dosud rozděluje odlišná mentalita i neochota spolupracovat.

ROZHOVOR S JIŘÍM JIRKOU
[článek na straně 11]
Petr Hampl
Hrozí českému IT v budoucnu kolaps způsobený tím, že vysoké školy nedodají dostatek použitelných expertů? Jaké jsou dosavadní výsledky a perspektivy programu Digitální Česko? Je myslitelné, že IT centrálních úřadů převezme společné středisko sdílených služeb? Proč se tolik úřadů řídí při nákupu velkých systémů výhradně cenou a jaké to má důsledky? Na tyto a další otázky odpovídal náměstek ministra průmyslu pro ekonomiku Jiří Jirka.

DOPADY ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA POVINNÉ OSOBY
[článek na straně 14]
Vladimír Rohel
Článek informuje o momentálním stavu přípravy zákona o kybernetické bezpečnosti a vysvětluje základní filozofii zákona (technologická neutralita, maximální využití existujících norem, minimalizace státního donucení atd.). V další části pak rozebírá povinnosti, které mohou vzniknout třem typům subjektů: provozovatelům kritických informačních systémů, významných informačních systémů a dalších informačních systémů. Objasňuje také roli vládního CERTu a národního CERTu a možnost vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí.

JAK JE TO SE ZÁKONEM O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
[článek na straně 18]
Vladimír Smejkal
Text vysvětluje, jak zákon vzniknul, jaké záměry k jeho vytvoření vedly, a upozorňuje na některé úskalí: Používání odlišné terminologie než další zákony zabývající se stejnou oblastí, přesun definice některých povinností provozovatelů systémů do prováděcí vyhlášky a nedostatečná koordinace s vládním usnesením, kterým budou definovány prvky kritické infrastruktury.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST A ARCHITEKTURA SYSTÉMŮ
[článek na straně 22]
PR ICZ
Text upozorňuje, že jednotlivá izolovaná bezpečnostní opatření nemusí být dostatečná, a zdůrazňuje nutnost uceleného přístupu, který se projevuje již v architektuře systémů. Navrhuje architekturu, která oddělí back-end informačního systému od části připojené k síti internet. V závěru představuje některé technické možnosti, jak toto oddělení realizovat.

BEZPEČNOSTNÍ TESTY PLATEBNÍCH APLIKACÍ
[článek na straně 24]
Jan Mészáros, Radek Šichtanc
Autoři ukazují, v čem se testování platebních aplikací liší od běžného penetračního testování, a podrobněji se zaměřují na testy tří oblastí: internetového bankovnictví, mobilního bankovnictví a platební brány pro internetové obchody. V závěrečné části se věnují různým obranným nástrojů a mechanismům, které mohou poskytovatelé finančních služeb v reakci na zjištění z testů uplatnit.

VIRTUÁLNÍ ČIPOVÁ KARTA
[článek na straně 30]
Pavel Dobiš (PR Sefira)
Virtualizace čipové karty významně snižuje riziko její ztráty nebo zneužití. Text provádí srovnání klasické čipové a virtuální čipové karty z různých aspektů, popisuje architekturu virtuální čipové karty a vysvětluje možnosti co do generování a správy certifikátů.

PRAKTICKÉ POZNÁMKY K NASAZOVÁNÍ NÁSTROJŮ PRO DETEKCI PRŮNIKU
[článek na straně 32]
Roman Mikeš
První část textu se zabývá nejčastějšími chybami, k jakým při nasazování nástrojů pro detekci a zabránění průniku (IPS/IDS) dochází. Pokračuje postřehy o správném ladění nasazeného IPS/IDS tak, aby bylo zachyceno maximum útoků při minimu falešných poplachů. Dále se autor zaměřuje na zasazení IPS/IDS do celkové bezpečnostní architektury a na společné vyhodnocování informací o dění v sítích z různých zdrojů.

SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ VERZE 2013
[článek na straně 37]
Luděk Novák
Článek se zabývá novými verzemi norem ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002, které vstoupily v platnost v říjnu. Popisuje hlavní změny proti předchozí verzi z roku 2005 a ukazuje, že nově jsou normy praktičtější, méně byrokratické a že byla zaplněna některá bílá místa (zejména bezpečnost vývoje). V závěru jsou shrnuty podmínky přechodu na novou normu a recertifikace.

KDY A PROČ OUTSOURCOVAT BEZPEČNOSTNÍHO MANAŽERA
[článek na straně 40]
Jaroslav Lom (PR Eset)
Obsadit post bezpečnostního manažera, nebo si ho „pronajmout“ odjinud? Při hledání odpovědi na tuto otázku je nejprve rozebrána role Chief Information Security Officer a definovány nároky na osobu, která ji bude zastávat. Dále se diskutuje o různých variantách sloučení s jinou pozicí a shrnují se hlavní přínosy outsourcingu této činnosti.

NELEGÁLNÍ ODPOSLECH V GSM SÍTÍCH
[článek na straně 42]
Ivan Junek, Michal Kašík
Vzhledem k tomu, že protokoly standardu GSM jsou podrobně popsány a šifry již byly prolomeny, roste riziko neoprávněného odposlechu hovorů a SMS přenášených v mobilních telekomunikačních sítích. Text vysvětluje technické principy aktivních odposlechů, semiaktivních odposlechů (man-in-the-middle) a pasivních odposlechů. Konstatuje, že největší nebezpečí je spojeno se semiaktivními odposlechy, a ukazuje některé možnosti, jak takové odposlechy detekovat a lokalizovat.

Virová stránka
[článek na straně 45]

Normy a publikace
[článek na straně 46]

Právnická rubrika  
[článek na straně 50]

Články na stranách 14−15, 20−25 a 38−44 prošly odborným recenzním řízením redakční rady DSM.

Chcete nás kontaktovat?

TATE International s.r.o.
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5
IČO: 25148125 , DIČ: CZ25148125

phone  Tel: +420 737 215 220
email  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Back to top