ARCHIV ČASOPISU DATA SECURITY MANAGEMENT

Archiv s obsahem všech vydaných čísel

back  Zpět na stránku o časopise...

DSM 2003/4

2002 4Hlavní téma: Řízení a metriky v IT a bezpečnosti.

 VYŠLO: 10.08.2003

Interview
O problematice měření, hodnocení a auditu v informační bezpečnosti s námi v průběhu IS2 diskutoval Eugene Schultz z University of California v Berkeley a Lawrence Berkeley National Laboratory.

Řízení informační bezpečnosti 
RNDr. Eva Racková, ACCA, CISA, EMBA
Autorka prezentuje nejčastěji používané přístupy k měření a řízení informační podpory a informační bezpečnosti. Článek začíná nástinem využití metod corporate governance, dále diskutuje metody měření návratnosti investic, vyspělosti procesů, dotazníkového průzkumu a také metodu založenou na dohodách o úrovni služby (tzv. Service Level Agreement – SLA). Při diskuzi vhodnosti různých metod je ovšem konstatována realita z praxe – ve většině případů je potřeba využít kombinaci různých metod měření a řízení informační podpory a informační bezpečnosti.

Klíčové procesy IT a jejich metriky
Ing. Robert Krajča
Implementace procesů v IT je věc obtížná a náročná, je však na druhou stranu nezbytná - jedině správně nastavené procesy zajistí, aby bylo IT srozumitelné pro zbytek organizace a aby rozumně vyvážilo kvalitu a cenu poskytovaných služeb. V článku jsou popsány klíčové procesy v IT typické české firmy a možnosti při implementaci nebo zlepšování takových procesů s příklady použitelných metrik. Jsou zde také popsány typické metriky pro implementaci procesů a způsob, jak měřit úroveň vyspělosti procesů v IT.

Praktický přístup k měření, hodnocení a prosazování bezpečnosti v podnikových informačních systémech – část 1.
Jiří Vondrášek
V sérii dvou článků je prezentován praktický přístup pro stanovení, měření a prosazení definované úrovně bezpečnosti prvků technické infrastruktury a komponent aplikační platformy podnikových informačních systémů. Stanovení bezpečnostních požadavků a předpokladů, jež determinují úroveň bezpečnosti, bere v úvahu úroveň rizik, která je jednoduše odvozena z hodnoty informačních aktiv a úrovně hrozeb, jimž jsou vystavena, ale nevyžaduje k tomu detailní analýzu rizik. V článcích je ukázáno, jak se výsledky hodnocení úrovně bezpečnosti dají použít k prosazení požadované úrovně bezpečnosti.

Průzkum stavu informační bezpečnosti 2003
RNDr. Viktor Seige, CScv., Ing. Lukáš Mikeska, ACCA
Průzkum stavu informační bezpečnosti v ČR 2003, který byl zaměřen na reprezentativní vzorek středních a velkých společností v České republice pokrývající všechny vertikální segmenty, navázal na úspěšné průzkumy z let 1999 a 2001. Článek prezentuje vybrané výsledky průzkumu týkající se problematiky řešení a řízení informační bezpečnosti.

Standard pro kategorizaci bezpečnosti vládních informací a informačních systémů – FIPS PUB 199
Mgr. Pavel Vondruška
Autor článku se zaměřuje na nový návrh amerického standardu FIPS PUB 199 – Standard pro kategorizaci bezpečnosti vládních informací a informačních systémů. Tento standard zaměřený na klasifikaci dat může v blízké budoucnosti významným způsobem ovlivnit výběr konkrétních produktů, o jejichž nákupu bude muset manažer rozhodnout při budování bezpečného informačního systému.

Forenzně psychologický audit jako nový nástroj rozpoznávání bezpečnostních rizik
Mgr. Ingrid Matoušková
Článek informuje o možnostech využití poznatků forenzní psychologie, při posuzování role lidského činitele, při předcházení a objasňování hospodářských a majetkových deliktů firemní kriminality. Namísto hledání „typických“ vlastností pachatelů, forenzní psychologie preferuje tzv. interakční přístup k osobnosti, tj. posuzování osobnosti jedince v kontextu situačních proměnných, subjektivních předpokladů a konkrétních podmínek, v nichž se jedinec nachází. Forenzně psychologický audit představuje nový, v praxi dosud málo využívaný, postup pro objasňování firemní kriminality.

Spam, spam, spam, e-mail, spam, spam...
Ing. Miroslav Hos
Článek se věnuje aktuální problematice – nevyžádané elektronické poště – čili spamu. Autor rozebírá možné přístupy v obraně proti spamu, ilustruje možná opatření, nicméně konstatuje, že tato opatření jsou vždy jen dočasným řešením.

Recenze knihy – Kniha kódů a šifer
Vašek Matyáš

PR Microsoft – Trustworthy Computing
PR Network Associates – Jak na to: Sítě bez děr
PR Servodata – ICT: potřebuje manažer technologie nebo služby ?
Stalo se
Konference, události, aktuality

Chcete nás kontaktovat?

TATE International s.r.o.
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5
IČO: 25148125 , DIČ: CZ25148125

phone  Tel: +420 737 215 220
email  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Back to top