Miroslav Uřičař

back  Zpět...

Ochrana soukromí a zásahy do něj - aktuální otázky právní úpravy

Rozvoj technologií s sebou přináší také nárůst možných zásahů do soukromí osob, včetně jejich nových forem. Zvláště závažný zásah do soukromí představuje shromažďování a zpracování řady kategorií osobních údajů, v mnoha případech jsou přitom tyto zásahy přímo stanoveny právními předpisy. Sledovaným účelem takových zpracování osobních údajů je často boj proti terorismu, mnohdy ‎obecněji prevence a boj proti trestné činnosti, ale také např. usnadnění a kontrola výběru daní.

Některé z takovýchto zásahů do soukromí byly‎ v minulosti předmětem přezkumu Soudního dvora EU, či Evropského soudu pro lidská práva. V dalších případech posuzovaly národní soudy členských států EU dopad těchto zpracování do základních lidských práv.

Tento příspěvek identifikuje nejzávažnější příklady zásahů do soukromí ze strany orgánů veřejné moci a stručně popisuje jejich stanovený účel, rozsah zpracování a oprávněné orgány.

JUDr. Miroslav Uřičař

uricar

 

JUDr. Miroslav Uřičař, partner LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., se specializuje především na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů, compliance, sporná řízení soudní a rozhodčí, na správní právo a regulační problematiku síťových odvětví, zejména elektronických komunikací a také na právo informačních a komunikačních technologií a oborů souvisejících.

Je členem Komise pro veřejné právo – komise pro správní právo Legislativní rady vlády ČR a členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu. Je také rozhodcem dvou stálých rozhodčích soudů, Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze, členem Editorial Board of International In-house Counsel Journal, spolupracujícím právním expertem odborného čtvrtletníku o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů Data Security Management a také členem Výkonné rady UNICEF ČR.

back  Zpět...

is2 banner bw

Chcete nás kontaktovat?

TATE International s.r.o.
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5
IČO: 25148125 , DIČ: CZ25148125

phone  Tel: +420 737 215 220
email  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 
Back to top