Robert Bigman

back  Zpět...

Kritické lekce z kyberbezpečnostní historie

Kyberbezpečnostní rizika, s nimiž se dnes běžně setkáváme, ve skutečnosti nejsou nijak nová. Již v 80. letech minulého století se jimi zabývalo Ministerstvo obrany USA (DOD). V roce 1985 v publikaci Kritéria hodnocení důvěryhodného počítačového systému - "Oražová kniha" (v originále Trusted Computer System Evaluation Criteria, - the "Orange Book") formulovalo DOD základní principy pro navrhování bezpečnosti do počítačových a nad počítačovými systémy. V rámci publikace autoři rozebrali veškerá možná rizika včetně neoprávněného přístupu, zneužití škodlivého kódu, ztráty dat, životního cyklu softwaru a firmwaru, a dokonce rizika týkající se dodavatelských řetězců a vlivu třetích stran. Následně pak jen na území Spojených států bylo výrobci vyvinuto přibližně 20 systémů, které vycházely z principů popsaných v "Oranžové knize". Pro systémy s nejvyšší úrovní bezpečnosti (úroveň A1) byla jejich "důvěryhodnost" dokonce dokázána matematicky.
Ačkoli téměř všechny tyto systémy z komerčního hlediska selhaly, koncepty, které odešly společně s nimi, stále nabízejí klíčové informace pro to, jak nahlížet na dnešní kyberbezpečnostní rizika.
Příspěvek se zaměří na to, jaká bezpečnostní rizika autoři díla řešili, a také na často velmi kreativní způsoby, jak je vyřešili. Není sporu o tom, že dílo nabízí vynikající náhled na to, jak bychom měli posuzovat současná rizika a jak navrhovat bezpečnostní řešení v moderních počítačových systémech."

Robert Bigman

bigmanRobert Bigman nedávno ukončil svou úspěšnou třicetiletou kariéru v Central Intelligence Agency (CIA - dále jen Agentura). Je uznávaným odborníkem v oblasti ochrany utajovaných informací. Vyvinul technická opatření a postupy pro řízení nejcitlivějších tajemství Spojených států amerických. Jako průkopník informační bezpečnosti se podílel na vypracování bezpečnostních opatření pro vládní infrastrukturu a počítače, a to dlouho před tím, než svět komerce vůbec objevil internet. Jeho nápaditá řešení umožnila CIA naplňovat své poslání a využívat internetu bez nežádoucího odhalení. Během dvaceti pěti let zkušeností zasáhl prakticky do každé oblasti bezpečnosti informací a ochrany dat, přičemž posledních patnáct let sloužil v Agentuře na pozici Chief Information Security Officer (CISO). Jako CISO celé Agentury řídil rozsáhlou organizaci expertů a programátorů zodpovědných za ochranu všech informací Agentury. Do jeho kompetence tak patřila kryptografie, politika bezpečnosti informací, definice procesů, standardů, požadavků i testování síťové bezpečnosti a obrany. Agenturou byl také pověřen zajištěním komunikace se subjekty z oblasti informační bezpečnosti i s jejich partnery z komerční oblasti. Robert Bigman se podílel na tvorbě technických norem a politik pro téměř každou organizaci zajištující národní bezpečnost a přednesl velké množství z práv pro National Security Council, pro US Kongres i pro prezidentské komise. Jako uznání jeho odborných znalostí obdržel řadu ocenění CIA a ocenění ředitele Národní zpravodajské služby. Nyní je nezávislým poradcem pro kybernetickou bezpečnost a prezidentem 2BSecure v Bethesdě ve státě Maryland. Pracuje s vládami a Fortune 50 korporacemi, kterým pomáhá vybudovat programy informační bezpečnosti a odolávat tak sofistikovanému úsilí kybernetických zločinců narušit bezpečnost jejich informací. Poskytuje tréninkové programy a školení v oblasti technik ochrany kybernetické bezpečnosti pro státní i soukromé organizace. Mezi jeho tréninkové aktivity patří programy pro zvyšování povědomí o kybernetických a internetových hrozbách určených nejvyššímu vedení a představenstvům organizací, dále školení o zranitelnostech a technických požadavcích na bezpečnostní design určených systémovým architektům a inženýrům, školení o kybernetických bezpečnostních politikách pro odborníky IT bezpečnosti a školení o obecné kybernetické bezpečnosti pro všechny úrovně zaměstnanců v rámci organizace. Robert Bigman je rovněž autorem komplexního kurzu s názvem: „Building a High Performance Cyber Security Program“.

Vybrané nedávné aktivity (2014-2015):
- provedl Komplexní posouzení zajištění kybernetické bezpečnosti u významné organizace přístavního dozoru - provedl posouzení bezpečnosti sítě o 2-3 vrstvách u významné finanční instituce
- provedl posouzení „potřeb“ kybernetické bezpečnosti pro společnost z Fortune 50 k sestavení cestovní mapy pro nově nastoupivšího CISO společnosti
- aktuálně pomáhá významné finanční instituci v posouzení kybernetické bezpečnosti dle standardu NIST
- „briefoval“ vedení korporace zahrnuté do kritické infrastruktury o národních hackerských programech a příslušných obranných opatření
- spolupracuje s federální agenturou na sestavení technických požadavků pro zajištění bezpečnosti pro sítě a platformy příští generace, složených z lokálních i cloudových technologií.

back  Zpět...

is2 banner bw

 

Chcete nás kontaktovat?

TATE International s.r.o.
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5
IČO: 25148125 , DIČ: CZ25148125

phone  Tel: +420 737 215 220
email  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Back to top