Ondřej Dostál

back  Zpět...

GDPR a ochrana citlivých dat v českém zdravotnictví

České zdravotnictví má významné rezervy z hlediska Nařízení 2016/679/EU (GDPR). V jiných sektorech se již dnes diskutuje o zavádění nejmodernějších technických prvků zabezpečení IT, praxe ordinací a nemocnic je však mnohdy výrazně pozadu. Lze se běžně setkat se správou zdravotnických dokumentací v nijak nezabezpečeném osobním notebooku lékaře, s bezdrátovým sdílení zdravotních dat lékaře a sestry přes domácí síť, či se zasíláním nešifrovaných dat přes bezplatné e-mailové služby. Ve větších nemocnicích sice pravidla zabezpečení zavedena jsou, ale často existují jen formálně a zdravotníky jsou ignorována.

Nedostatečně řešeno je využívání dat pro výzkum, vědu nebo řízení zdravotnictví, převažuje přístup, že odborníci či stát mají právo využívat zdravotní data ke všemu, co je z jejich pohledu přínosné či odborně zajímavé. Taktéž není dostatečně řešena ochrana soukromí v kontextu elektronických zdravotních knížek, telemedicínského poskytování péče, vedení dokumentací ve vzdálených úložištích, nebo přenosu zdravotních dat z implantovaných či nositelných monitorovacích přístrojů. Citlivými zdravotními informacemi mohou být i nahrávky pacientů z kamerových systému, laboratorní vzorky nebo odebraný materiál lidského původu.

Manažeři a odborníci na zabezpečení dat by měli ve svých zdravotnických zařízeních prosadit a zdravotníkům vysvětlit potřebnost souladu praxe s GDPR. Nejde jen o riziko pokut, ale zejména o předejití zásahů do soukromí nemocných a narušení důvěry mezi lékaři a pacienty. K tomu může přispět vypracování „Kodexu chování“ specifického pro podniky ve zdravotnictví, srozumitelného pro zdravotníky a akceptovaného regulátorem.

Ondřej Dostál, PwC Legal, advokátní kancelář

dostalJUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. (*1979) je absolventem Právnické fakulty UK v Praze, studoval též v Rakousku a v USA. Autor četných publikací z oboru zdravotnického práva v ČR a v zahraničí. Vysokoškolský učitel, od roku 2003 činný na Univerzitě Karlově a na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, pravidelně přednáší pro zdravotníky, pacientská sdružení, pracovníky zdravotnického průmyslu a zdravotních pojišťoven. V současnosti vede sekci zdravotnického a farmaceutického práva v advokátní kancelář PwC Legal, s.r.o., kde se zabývá především organizací systému zdravotního pojištění, úhradami za péči, organizací zdravotnických zařízení a elektronizací zdravotnictví.

back  Zpět...

Chcete nás kontaktovat?

TATE International s.r.o.
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5
IČO: 25148125 , DIČ: CZ25148125

phone  Tel: +420 737 215 220
email  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Back to top