back  Zpátky na program IS2...

 

PANELOVÁ DISKUSE – OCHRANA INVESTIC ANEB JAK POZNAT TECHNOLOGIE, KTERÉ PŘEŽIJÍ

V praxi se často řeší dilema, na jakých platformách postavit klíčové prvky architektury a ochránit investice. V historii existuje celá řada případů, kdy některé technologie vypadaly skvěle a následně se dostaly mimo hlavní proud, což jejich uživatele dostalo do složité situace (OpenVMS, Novell, OS/2, Token Ring apod.). Jak minimalizovat rizika výběru a podle čeho se rozhodnout? Lze smluvně ošetřit rizika? Co dělat, když zdědíte „legacy“ platformu?

 

 

KAMIL ČERMÁK

Mgr. Kamil Čermák vystudoval obor finance na VŠE v Praze. Následně získal titul Master of Business Communication na Erasmově univerzitě v Rotterdamu. V letech 1992–1994 začínal svoji profesní kariéru jako redaktor a moderátor České televize v pořadech „21“ a Události, komentáře. V roce 1994–1995 byl poradcem a mluvčím ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého. Od roku 1996 do roku 2004 pracoval v Českém Telecomu, z toho poslední tři roky jako výkonný ředitel pro korporátní klientelu. Poté nastoupil do ČSA jako ředitel prodeje a marketingu. V roce 2005 zahájil Kamil Čermák svou pracovní kariéru ve Skupině ČEZ. Byl jmenován prvním generálním ředitelem ČEZ Polska ve Varšavě a za jeho působení vstoupila Skupina ČEZ aktivně na polský trh. Později působil ve společnosti ČEZ Prodej na pozici jednatele a ředitele pro významné zákazníky. Na počátku roku 2007 byl Kamil Čermák pověřen vedením společnosti ČEZnet, a.s., která se pod jeho vedením stala integrovanou dceřinou společností Skupiny ČEZ. Po její fúzi se společností ČEZ Data v roce 2008 se stal generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČEZ ICT Services, a.s., která vznikla spojením obou společností. Kamil Čermák je prezidentem prestižního klubu Czech Institute of Directors (Institut členů správních orgánů), předsedou dozorčí rady ICT Unie a členem dozorčí rady Nadace Naše Dítě.

 

 

MARTIN GILL

Profesor Martin Gill je kriminalista a ředitel společnosti Research and Consultancy International, která avznikla odštěpením od Leicester University. Společnost se specializuje na oblasti řízení bezpečnosti a řízení rizik, dále pak na kriminalitu a její prevenci. Martin aktivně spolupracuje na celé řadě studií týkajících se různých aspektů ekonomické kriminality včetně příčin falešných alarmů zabezpečovacích systémů, důvodů, proč dochází k podvodům, účinnosti CCTV, obětí odcizení identity, způsobů ochrany image značky, vzniku ilegálních trhů kradeného zboží a dalších témat. Dále aktivně publikuje (13 knih a více než 100 článků včetně článku „Řízení bezpečnosti“ a „CCTV“ publikovaných v roce 2003 a „Bezpečnostní příručky“ publikované v roce 2006). Profesor Gill je členem institutu „The Security Institute“ a dále členem společnosti „Company of Security Professionals (také je členem organizace Freemen of the City of London). Je předsedou rady pro výzkum ASIS a zahraničním zástupcem ve Výboru pro mezinárodní akademické programy ASIS. V roce 2002 získal od Nadace pro bezpečnost ASIS ocenění za vynikající služby jako výraz uznání jeho významného příspěvku v oblasti bezpečnosti. V roce 2010 byl oceněn sdružením BSIA zvláštní cenou za vynikající služby v sektoru bezpečnosti.

 

 

RUDOLF HAŇKA

Profesor Rudolf Haňka se narodil v Praze, ale od roku 1968 pracuje na univerzitě v Cambridge, kde později založil Centrum pro lékařskou informatiku. Je autorem řady publikací v oboru managementu znalostí se zaměřením na medicínu a kromě jiného se zajímá o problémy ochrany dat a soukromí v informačních systémech ve zdravotnictví. V roce 1998 s jedním ze svých kolegů založil WaxInfo Ltd., která se zabývá vývojem bezpečných distribuovaných systémů pro správu elektronických dokumentů.

 

 

GAVIN MICHAEL

Gavin Michael působí jako ředitel pro technologické inovace u společnosti Accenture. Řídí agendu programu inovací a ekosystému včetně technologické vize společnosti, oblast výzkumu a vývoje řešenou Accenture Technology Labs a aliančními partnery, určuje rovněž strategii této aliance. Vede také výbor Accenture Global CIO Council, jehož členy jsou zástupci 200 nejvýznamnějších klientů. V Accenture pracuje od dubna 2010 a má více než 20 let zkušeností ve finančnictví, zvláště v oblasti změnového řízení. Často publikuje, získal vědeckou hodnost PhD v oblasti počítačových věd na Australian National University a bakalářský titul (stupeň BSc(Hons)) na University of Western Australia. V současnosti Gavin žije se svou ženou a synem v Los Altos Hills v Kalifornii.

 

 

DANIEL ROUS

Ing. Daniel Rous absolvoval střední a vysokou školu se zaměřením na jadernou energetiku. Titul ing. získal v oboru tepelné a jaderné stroje a zařízení na fakultě strojní VUT v Brně v roce 1992. Po dokončení vysoké školy působil krátce jako vědecký a výzkumný pracovník ve školícím a výcvikovém zařízení elektrárny Dukovany. Počátkem roku 1993 vstoupil do služebního poměru a necelých dvanáct let pracoval v různých funkcích na regionální a národní úrovni ve zpravodajských službách ČR. Koncem roku 2004 odešel ze státní správy do energetické společnosti ČEZ. V ČEZ a Skupině ČEZ pracuje zejména v oblastech bezpečnosti a ochrany, krátce byl členem představenstva společnosti ČEZnet. Aktuálně zastává pozici ředitel útvaru ochrana Skupiny ČEZ – bezpečnostní ředitel. Profesně působí v oblastech fyzické ochrany, ochrany kritické infrastruktury a informační bezpečnosti, především se zaměřením na ochranu utajovaných informací, osobních údajů a obchodního tajemství. Ve volném čase se věnuje rodině, rybaření a sportovní střelbě.

 

 

VLADIMÍR SMEJKAL

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., je univerzitní profesor a odborník v oblasti práva, řízení rizik a bezpečnosti informačních systémů. Přes 25 let působí jako soudní znalec v oborech ekonomika, kybernetika, kriminalistika – ochrana dat a autorské právo. Podílel se na vyšetřování mnoha závažných trestných činů spáchaných v souvislosti s moderními informačními technologiemi a Internetu. Je členem vědeckých rad vysokých škol, autorem či spoluautorem řady knih a mnoha článků z oblasti informatiky, práva, veřejné správy a e-governmentu, zejména „Počítačové právo“, „Internet a paragrafy“, „Právo informačních a telekomunikačních systémů“, „Řízení rizik“, „Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích“, „E-government v českém právu“, „Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích“, „Datové schránky v právním řádu ČR“. Podílí se také na legislativních pracích v ČR (zákon o elektronickém podpisu, o datových schránkách apod.) a je členem Legislativní rady vlády. Působí na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a ve své kanceláři soudního znalce v Praze.

 

 

TOMÁŠ SOKOL

JUDr. Tomáš Sokol absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978, doktorát získal v roce 1980. Po absolvování Právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní poradny č. 2 v Praze. Po složení advokátní zkoušky v roce 1980 vykonává advokátní praxi nepřetržitě s výjimkou let 1990–92, kdy působil jako městský prokurátor v Praze (1990) a poté byl ministrem vnitra České republiky (1990–92). Ve druhé polovině roku 1992 založil spolu s JUDr. Janem Brožem Advokátní kancelář Brož & Sokol, která je od roku 1999 advokátní kanceláří Brož & Sokol &Novák. Dr. Sokol poskytuje právní služby v oblasti práva civilního i trestního. V oblasti trestního práva se zabývá zejména problematikou tzv. ekonomické kriminality. V obchodně-právní problematice je součástí jeho agendy řízení valných hromad akciových společností zejména v případech, kdy jde o valné hromady, v nichž lze očekávat střet akcionářů. Zastupuje obchodní společnosti v soudních řízeních i v řízeních rozhodčích, kde také využívá své zkušenosti rozhodce. V této oblasti poskytuje právní služby též státnímu sektoru. Je konzultantem i v oblasti řešení interních problémů obchodních společností, prodeje části kapitálové společnosti atd. Dále poskytuje právní služby v oblasti občanskoprávní, přičemž jednou ze specialit jsou spory na ochranu osobnosti, včetně sporů o ochraně dobrého jména právnické osoby. Je spoluautor knih „Počítačové právo“ a „Právo informačních a telekomunikačních systémů“, jehož druhé vydání bylo oceněno výroční cenou České asociace kompetentních komunikací za rok 2004, autor publikace „Tisk a právo“. Přednáší na vysoké škole CEVRO Institut.

NOVINKY

  • Strategie ICT v 21. století I. – vypsán termín 28.-29.6.2022… Více ZDE...
  • Vypsán termín kurzu BCM - 3.5.2022. Více ZDE...
  • Kurzy Akademie ICT – rok 2022 – termíny se aktuálně vypisují
  • Kurzy Akademie ICT – možnost rezervace online účasti i případné prezenční– počet míst osobní účasti omezen!
  • Mezinárodní konference IS2 - Information Security Summit 2022 – v termínu 8.-9.6.2022Vyberte si co vás zajímá

sliva 2017 2

Časopis dsm small

DSM je odborný čtvrtletník zaměřený na problematiku informační bezpečnosti a ochrany dat. Jeho posláním je přinášet čtenářům aktuální přehled informací a vývojových trendů v širších souvislostech.

VÍCE ZDE...

is2

Konference IS2

XXI. ročník IS2, který se již tradičně uskuteční v Praze. Renomovaní řečníci ze zahraničí i z České republiky přednesou příspěvky k aktuálním tématům a trendům.

Více zde...

ict

Akademie ICT

Systematický cyklus odborných školení, který je zaměřen na řízení informatiky a informační bezpečnosti, řízení investic a projektů v ICT, vývoj a testování systémů pro manažery a certifikace informačních systémů.

Více zde...

metamorfosa

Metamorfosa

Cyklus diskusních a odborně-vzdělávacích setkání nad aktuálními tématy v netradičním prostředí za účasti předních osobností a odborníků.

VÍCE ZDE...

 
 

Partnerská společnost
icz logo banner small v2

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Back to top