back  Zpátky na program IS2...

 

VLADIMÍR SMEJKAL

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., je univerzitní profesor a odborník v oblasti práva, řízení rizik a bezpečnosti informačních systémů. Přes 25 let působí jako soudní znalec v oborech ekonomika, kybernetika, kriminalistika – ochrana dat a autorské právo. Podílel se na vyšetřování mnoha závažných trestných činů spáchaných v souvislosti s moderními informačními technologiemi a Internetu. Je členem vědeckých rad vysokých škol, autorem či spoluautorem řady knih a mnoha článků z oblasti informatiky, práva, veřejné správy a e-governmentu, zejména „Počítačové právo“, „Internet a paragrafy“, „Právo informačních a telekomunikačních systémů“, „Řízení rizik“, „Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích“, „E-government v českém právu“, „Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích“, „Datové schránky v právním řádu ČR“. Podílí se také na legislativních pracích v ČR (zákon o elektronickém podpisu, o datových schránkách apod.) a je členem Legislativní rady vlády. Působí na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a ve své kanceláři soudního znalce v Praze.

 

 

TOMÁŠ SOKOL

JUDr. Tomáš Sokol absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978, doktorát získal v roce 1980. Po absolvování Právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní poradny č. 2 v Praze. Po složení advokátní zkoušky v roce 1980 vykonává advokátní praxi nepřetržitě s výjimkou let 1990–92, kdy působil jako městský prokurátor v Praze (1990) a poté byl ministrem vnitra České republiky (1990–92). Ve druhé polovině roku 1992 založil spolu s JUDr. Janem Brožem Advokátní kancelář Brož & Sokol, která je od roku 1999 advokátní kanceláří Brož & Sokol &Novák. Dr. Sokol poskytuje právní služby v oblasti práva civilního i trestního. V oblasti trestního práva se zabývá zejména problematikou tzv. ekonomické kriminality. V obchodně-právní problematice je součástí jeho agendy řízení valných hromad akciových společností zejména v případech, kdy jde o valné hromady, v nichž lze očekávat střet akcionářů. Zastupuje obchodní společnosti v soudních řízeních i v řízeních rozhodčích, kde také využívá své zkušenosti rozhodce. V této oblasti poskytuje právní služby též státnímu sektoru. Je konzultantem i v oblasti řešení interních problémů obchodních společností, prodeje části kapitálové společnosti atd. Dále poskytuje právní služby v oblasti občanskoprávní, přičemž jednou ze specialit jsou spory na ochranu osobnosti, včetně sporů o ochraně dobrého jména právnické osoby. Je spoluautor knih „Počítačové právo“ a „Právo informačních a telekomunikačních systémů“, jehož druhé vydání bylo oceněno výroční cenou České asociace kompetentních komunikací za rok 2004, autor publikace „Tisk a právo“. Přednáší na vysoké škole CEVRO Institut.

 

MOŽNOSTI POSTIHU POČÍTAČOVÉ KRIMINALITY PODLE NOVÉHO TRESTNÍHO ZÁKONÍKU

Již dva roky je účinný nový trestní zákoník. Oproti předchozímu obsahuje i rozsáhlejší úpravu deliktů, jejichž podstata spočívá v útocích na počítačový systém a data, která obsahuje. Dva roky není z hlediska působení zákona dlouhá doba, ale lze si položit otázku, nakolik je tato úprava efektivní v současných podmínkách a zejména ve vztahu k současným problémům a chování některých subjektů v rámci internetové komunity. Jak se projevuje zásada subsidiarity trestní odpovědnosti, která je nově uvedena v trestním zákoníku? Do jaké míry trestní zákon chrání provozovatele počítačového systému a do jaké se o sebe musí postarat sám? Na tyto aspekty počítačové kriminality se vystoupení na konferenci zaměří.

NOVINKY

  • Strategie ICT v 21. století I. – vypsán termín 28.-29.6.2022… Více ZDE...
  • Vypsán termín kurzu BCM - 3.5.2022. Více ZDE...
  • Kurzy Akademie ICT – rok 2022 – termíny se aktuálně vypisují
  • Kurzy Akademie ICT – možnost rezervace online účasti i případné prezenční– počet míst osobní účasti omezen!
  • Mezinárodní konference IS2 - Information Security Summit 2022 – v termínu 8.-9.6.2022Vyberte si co vás zajímá

sliva 2017 2

Časopis dsm small

DSM je odborný čtvrtletník zaměřený na problematiku informační bezpečnosti a ochrany dat. Jeho posláním je přinášet čtenářům aktuální přehled informací a vývojových trendů v širších souvislostech.

VÍCE ZDE...

is2

Konference IS2

XXI. ročník IS2, který se již tradičně uskuteční v Praze. Renomovaní řečníci ze zahraničí i z České republiky přednesou příspěvky k aktuálním tématům a trendům.

Více zde...

ict

Akademie ICT

Systematický cyklus odborných školení, který je zaměřen na řízení informatiky a informační bezpečnosti, řízení investic a projektů v ICT, vývoj a testování systémů pro manažery a certifikace informačních systémů.

Více zde...

metamorfosa

Metamorfosa

Cyklus diskusních a odborně-vzdělávacích setkání nad aktuálními tématy v netradičním prostředí za účasti předních osobností a odborníků.

VÍCE ZDE...

 
 

Partnerská společnost
icz logo banner small v2

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Back to top